Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Dostęp do bieżącej wody wydaje się nam obecnie sprawą oczywistą, choć należy mieć świadomość, że w perspektywie zachodzących zmian klimatycznych może nastąpić zmniejszenie zasobów wodnych. Jak kluczowy jest dostęp do wody dociera do nas, gdy odkręcamy kran i woda z niego nie płynie. Dziś w krakowskich kranach mamy na szczęście wodę najwyższej jakości, a Wodociągi Miasta Krakowa zapewniają jej nieprzerwaną dostawę. Spółka dba o infrastrukturę wodociągową oraz kanalizacyjną, którą wciąż rozbudowuje i modernizuje.

Bez wody ani rusz!
Fot. Wodociągi Miasta Krakowa

Nie da się przetrwać upałów bez wody

Czy pamiętacie jeszcze falę upałów, która przeszła z początkiem tego lata przez południową Polskę?  Temperatury sięgały 32 stopni Celsjusza w cieniu. W obszarach mocno zurbanizowanych było jeszcze cieplej. Asfalt dróg osiągał temperaturę nawet 50 stopni. Warunki przypominały te, którymi można się cieszyć w czasie wakacji w krajach południowej Europy lub północnej Afryki.

Zwłaszcza w tak upalne dni doceniamy stały dostęp do wysokiej jakości wody. Nieograniczoną możliwość jej picia prosto z kranu, wzięcia kąpieli lub orzeźwiającego prysznica.

Każdego dnia Wodociągi Miasta Krakowa dostarczają swoim odbiorcom ok. 160 tys. m3 wody. Tyle samo, w normalnych warunkach, przepływa w ciągu 40 minut przez krakowski odcinek Wisły – królowej polskich rzek.

W czasie upalnych dni nie ma obawy o ciągłość dostaw wody. Spółka dysponuje znaczną rezerwą, gdyż zbiorniki wodociągowe mają łączną pojemność 310 tys. m3. Woda dostarczana jest siecią o łącznej długości 2 263 km, która wciąż się rozrasta wraz z rozwojem Krakowa.

Wodociągi Miasta Krakowa wciąż inwestują w modernizację i rozwój infrastruktury. Na lata 2018-2022 zaplanowano przyrost sieci wodociągowej o kolejne 127 km. Dzięki sukcesywnym inwestycjom, aż 448 km sieci stanowią nowe odcinki – wybudowane po 2002 roku.

Aktualnie w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V” przeprowadzono remonty rurociągów magistralnych w ciągu ul. Opolskiej od ul. Krowoderskich Zuchów do ul. Grażyny, w ciągu ul. Broniewskiego od al. Andersa do ronda Hipokratesa oraz magistrali od Zakładu Uzdatniania Wody Dłubnia do ul. Makuszyńskiego i w ciągu ul. Chłopickiego, Zaleskiego, Kieleckiej, Brodowicza i Olszyny.

Sieć, która chroni przed powodzią

Bez dostępu do wody pitnej trudno wyobrazić sobie życie. Jednak są sytuacje, kiedy woda przestaje być naszym sprzymierzeńcem. Przed falą upałów mieliśmy do czynienia z długim okresem ciągłych opadów i falą powodziową przechodzącą przez krakowski odcinek Wisły.

W mocno zurbanizowanych aglomeracjach – takich jak Kraków – przed podtopieniami może mieszkańców uchronić tylko sprawny system kanalizacji ogólnospławnej, który odprowadzi nadmiar wód opadowych.

Podczas nawalnych deszczy krakowska sieć kanalizacyjna musi przyjąć i błyskawicznie odprowadzić nawet do 800 tys. m3 ścieków, czyli czterokrotnie więcej niż podczas codziennego funkcjonowania. Aby nie doszło do podtopień, te masy ścieków i wody deszczowej muszą zostać efektywnie rozdysponowane między system oczyszczalni ścieków.

W ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V” rozbudowywane są systemy inteligentnego zarządzania siecią (z integracją modeli pogodowych i hydraulicznych), a także modernizowana i rozbudowywana jest sieć kanalizacyjna. Od roku 2014 do końca 2018 r. w Krakowie wykonano remont 48 km sieci kanalizacyjnej, z czego większość stanowiły kanały o dużym przekroju.

Wodociągi Miasta Krakowa zbliżają się do półmetka projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V”, którego wartość wynosi ponad 170 mln zł, z czego ponad 84 mln zł to dofinansowanie unijne. W jego ramach zaplanowano budowę 6 km kanalizacji i 3,6 km nowej sieci wodociągowej, a także remont ponad 23 km kanalizacji oraz 5,3 km wodociągu. Do końca bieżącego roku ukończone zostaną remonty kolektorów na obu brzegach rzeki Wilgi, prawobrzeżnego rzeki Białuchy, lewobrzeżnego Wisły oraz w al. Słowackiego, Mickiewicza i Krasińskiego. Zakończona zostanie także rozbudowa piaskowników na terenie oczyszczalni ścieków Płaszów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach