Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Po miesiącach sporu pomiędzy miastem a PKP SA o własność jednej z działek, jest zielone światło dla kontynuacji budowy kładki na ul. Kamieńskiego. Pozytywną dla miasta decyzję wydał Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Zielone światło dla kładki na ul. Kamieńskiego
Fot. Razem w Ruchu

Zarząd Dróg Miasta Krakowa otrzymał pozwolenie na budowę. Decyzja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pozwala na rozpoczęcie kolejnego etapu prac i przejście z drogą rowerową nad torami kolejowymi.


1000 Znaków do wykorzystania