Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Kraków realizuje budowę Krakowskiego Szybkiego Tramwaju etap IV (linia tramwajowa do Mistrzejowic) w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Zarząd Dróg Miasta Krakowa w lipcu rozpocznie negocjacje z trzema wybranymi w rankingu firmami. To jednej z nich zostanie powierzona realizacja inwestycji.

Kto w ramach PPP zrealizuje tramwaj do Mistrzejowic?
Fot. Anna Duda / krakow.pl

Wniosek o udział w dialogu konkurencyjnym dotyczącym budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic złożyło siedem firm: NDI Projekt 101 Sp. z o.o.; VARDUN Sp. z o.o.; Via North Sp. z o.o.; Emsworth Investments Sp. z o.o.; Mota-Engil Central Europe PPP Road Sp. z o.o.; konsorcjum firm: Budimex J Sp. z o.o. (lider), Asfalt Śląski WPRINŻ Sp. z o.o., FBSerwis SA; konsorcjum firm: PPP Solutions Polska Sp. z o.o. (lider), Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu A.S. (partner).

Po weryfikacji do dalszej części dialogu zostały wybrane trzy spośród nich: konsorcjum firm: PPP Solutions Polska Sp. z o.o. (lider), Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu A.S. (partner); Mota-Engil Central Europe PPP Road Sp. z o.o.; VARDUN Sp. z o.o. Podstawą ustalenia rankingu firm było spełnienie przez nich określonych warunków selekcji. Maksymalnie można było uzyskać 25 punktów, pierwsza z firm uzyskała 25/25 możliwych, druga 24/25, trzecia 22/25. To z tą trójką prowadzone będą rozmowy, które będą podstawą do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Od decyzji firmom przysługiwało odwołanie. Z tej możliwości skorzystało konsorcjum firm: PPP Solutions Polska Sp. z o.o. (lider), Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu A.S. (partner) oraz konsorcjum firm: Budimex J Sp. z o.o. (lider), Asfalt Śląski WPRINŻ Sp. z o.o., FBSerwis SA. W pierwszym przypadku z uwagi na braki formalne odwołanie po wniesieniu zostało zwrócone. W drugim po rozprawie KIO odwołanie zostało oddalone.

W lipcu rozpoczną się negocjacje. Doświadczenia polskie w projektach w modelu PPP zakładają przeprowadzenie 4-5 rund negocjacyjnych. W trakcie rozmów omówione będą sprawy techniczne, kwestie finansowe-prawne, ustalony zostanie kształt umowy. Po ich zakończeniu firmy zostaną poproszone o złożenie ostatecznych ofert (późną jesienią). Będą na to miały maksymalnie 3 miesiące.

Firma, która zostanie ostatecznie wyłoniona, wybuduje około 4,5-kilometrowy odcinek sieci tramwajowej od skrzyżowania ulic Jana Pawła II, Stanisława Lema i Janusza Meissnera, aż do Mistrzejowic, dokona rozbudowy pętli tramwajowej w Mistrzejowicach, a także zrealizuje blisko kilometrowy tunel pod rondem Polsadu. Wynagrodzenie dla wykonawcy będzie wypłacone w formie „opłaty za dostępność” po zakończeniu budowy, w okresie eksploatacji.

Zawarcie umowy z wybraną firmą na projekt, budowę i eksploatację planowane jest w III kwartale 2020 r. Uzyskanie ZRID w II kwartale 2022 r., zakończenie robót budowlanych i rozpoczęcie okresu eksploatacji w I kwartale 2024 r. Zakończenie okresu eksploatacji w I kwartale 2044 r.


1000 Znaków do wykorzystania