Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Innowacja to coś nowatorskiego, pozwalającego spojrzeć na dotychczasowe problemy i znaleźć dla nich zupełnie nowe, nietypowe, a jednocześnie najlepsze rozwiązanie. Innowacyjnym pomysłem z kolei nazywamy pomysł taki, który reprezentuje świeże spojrzenie na daną sytuację.

Nauka innowacyjnego myślenia jest zatem niezwykle ważna szczególnie we współczesnym świecie, na nowoczesnym rynku pracy. Nietrudno bowiem zauważyć jak bardzo schematyczne i przewidywalne są niektóre dziedziny biznesu. Kolejny pracownik wyuczony sztywnych, schematycznych reguł w żaden sposób nie jest atrakcyjnym kandydatem do zajęcia wysokiego stanowiska. Również kolejny, podobny do pozostałych pomysł na biznes nie ma najmniejszej szansy na przebicie się i wybicie na rynku pracy.

 

Nowoczesna szkoła z Krakowa

Wiele nowoczesnych uczelni stara się wprowadzać do swojej oferty nowe metody nauczania i nowoczesne kierunki, aby w jakiś sposób wyłamać się ze schematu. Jedną z pierwszych szkół, które zdecydowały się na tak odważny krok naprzód jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki z Krakowa, która powstała blisko dwie dekady temu, w roku 2000. WSEI Kraków jest szkołą nowoczesną i nietuzinkową, a także, co najważniejsze, międzynarodową. To właśnie dzięki możliwościom uczenia się po angielsku, w grupie osób z różnych krajów, poznawania stosunków wielokulturowych, a także sposobom nauczania nastawionym na praktykę i innowacyjne rozwiązania, szkoła ta cieszy się takim uznaniem wśród studentów. Uznanie to wyrażone jest bezpośrednio w statystykach - 94 % studentów znajduje pracę podczas studiów, 90% zaś bezpośrednio po ich ukończeniu trafia na swój wymarzony zawód.

 

Trendy w WSEI

Trendy kreowane przez WSEI z Krakowa okazują się strzałem w dziesiątkę, szczególnie biorąc pod uwagę nowoczesny rynek pracy, rozwój technologii i wzrost potrzeb konsumentów. Nauka kreowania innowacji oraz nieszablonowego myślenia pozwala przyszłym absolwentom tworzyć unikatowe, nietuzinkowe pomysły i projekty, które dodatkowo mogą rozwijać i doszlifowywać podczas trwania nauki. Dzięki temu wielu studentów kończy uczelnię z gotowymi projektami gotowymi na komercjalizację i wejście na rynek. Kadeci z Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki mają również możliwości otwierania własnych start-upów, a dzięki poszerzonym o międzynarodowe kontakty możliwościom, start-upy te mogą tworzyć właściwie na całym świecie.

 

Misja Uczelni

Misją szkoły WSEI jest kształcenie kadr i samodzielnych przedsiębiorców gotowych to wkroczenia na rynek pracy. Z tego też powodu na uczelni w Krakowie uczyć się można takich kierunków jak Informatyka, Zarządzanie czy Rachunkowość. Są to przyszłościowe kierunki, które w odpowiedni sposób poprowadzone i doprawione szczyptą nowoczesnego, praktycznego podejścia dają gwarancję otrzymania pracy bezpośrednio po zakończeniu nauki. Więcej informacji o uczelni w Krakowie na https://en.wsei.edu.pl/.

1000 Znaków do wykorzystania