W środę, 20 marca odbędzie się Dzień Otwarty Politechniki Krakowskiej. Zasady rekrutacji, oferty stypendiów, wymiany międzynarodowej, stażów i praktyk, a także najciekawsze laboratoria Politechniki – to wszystko będzie można poznać podczas Dnia Otwartego. Uczelnia zaprezentuje nową ofertę edukacyjną, w której od roku akademickiego 2019/2020 będzie 30 kierunków studiów. Z gośćmi spotkają się studenci i naukowcy uczelni, będą specjalne pokazy i konkursy z nagrodami.  

Dzień Otwarty Politechniki Krakowskiej
Fot. materiały prasowe

Dzień Otwarty Politechniki rozpocznie się w środę, 20 marca o godz. 9.00 przy ul. Warszawskiej 24 w głównym kampusie PK (w galeriach „Gil” i „Kotłownia”) i potrwa do godz. 14.00. O godz. 9.30 w „Kotłowni” rozpocznie się główna prezentacja uczelni – kierunków studiów, na których będzie można studiować w nowym roku akademickim, oferty stypendiów, zasad rekrutacji na PK, a także osiągnięć naukowych, życia studenckiego i wymiany międzynarodowej. Po niej krótki wykład pt. „Cała prawda o smogu” wygłosi dr hab. Tomasz Ściężor z Wydziału Inżynierii Środowiska PK. 

W Galerii „Gil” w godz. 9.00-14.00 pracownicy i studenci PK odpowiadać będą na pytania związane z rekrutacją, zasadami przyjęć, progami punktowymi, harmonogramem naboru, programem studiów i perspektywami pracy. Przedstawią ofertę stypendialną uczelni, możliwości studiowania na zagranicznych uczelniach partnerskich, udziału w szkoleniach personalnych, stażach i praktykach zawodowych czy działalności w kołach naukowych i sekcjach sportowych. Dla gości Dnia Otwartego przygotowano ciekawe konkursy z nagrodami.

Do swoich siedzib i laboratoriów zaproszą wydziały uczelni. Przy ul. Warszawskiej będzie można odwiedzić wydziały: Inżynierii Lądowej, Inżynierii Środowiska (od nowego roku Inżynierii Środowiska i Energetyki), Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Architektury oraz Inżynierii i Technologii Chemicznej. O godz. 11.00 z głównego kampusu PK ul. Warszawskiej odjadą bezpłatne autokary na kampusy w Czyżynach (Wydział Mechaniczny) oraz przy ul. Podchorążych (tu Wydziały Architektury oraz Fizyki, Matematyki i Informatyki). Każdy z wydziałów przygotował atrakcyjny program dla swoich gości.

Na Wydziale Mechanicznym będzie można m.in. odwiedzić słynną komorę termoklimatyczną, poprowadzić symulator tramwaju czy posterować robotami. Wydział Architektury pokaże pracownie i sale projektowe przy ul. Warszawskiej i Podchorążych, zaprosi też do udziału w zajęciach dla studentów III roku z projektowania architektoniczno-urbanistycznego. W ramach prezentacji kierunku architektura krajobrazu będzie można wziąć udział w pokazach pielęgnacji drzew i rozpoznania roślin czy wycieczce po kampusie PK (dawnych koszarach) i ogrodzie oficerskim. Wydział Inżynierii Lądowej zaprosi m.in. do nowego laboratorium inżynierii ruchu kolejowego (każdy będzie mógł tu pokierować wirtualnym symulatorem ruchu pociągów) i naszpikowanego czujnikami Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (ul. Podchorążych) pokaże m.in. Laboratorium Nokii na PK. Laboratoria hydrauliczne, geotechniczne, chemii i technologii wody i ścieków oraz monitoringu środowiska zaprezentują inżynierowie środowiska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej otworzy m.in. pracownie analiz śladowych i technologii leków. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej zaprosi do laboratoriów techniki wysokich napięć oraz monitoringu i diagnostyki układów elektrycznych.

Szczegółowy program Dnia Otwartego PK

Więcej informacji także pod linkiem: Poznaj Politechnikę Krakowską podczas Dnia Otwartego