W poniedziałek, 14 stycznia rozpocznie się druga tura szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników szkół niebędących nauczycielami. Kursy organizuje miasto w porozumieniu z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym. Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny w szkołach do 1 marca wszyscy pracownicy szkół muszą zostać w tym zakresie przeszkoleni. Ma to podnieść poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

W ferie przeszkolą się z pierwszej pomocy
Fot. materiały prasowe

Po wejściu w życie zmian rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy stało się obowiązkowe dla wszystkich pracowników szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych – w tym pracowników administracji i obsługi szkół i placówek, niezależnie od pełnionej funkcji czy stanowiska. Dotychczas obowiązek ten dotyczył tylko nauczycieli.

Nowe przepisy wymagają, aby do 1 marca dyrektorzy szkół i placówek oświatowych przeszkolili wszystkich swoich pracowników. W krakowskich szkołach samorządowych jest ich około 4 tysięcy.

Aby wspomóc dyrektorów w realizacji tego zadania, miasto Kraków – w ramach porozumienia o współpracy z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym – już w grudniu zeszłego roku rozpoczęło realizację szkoleń. W pierwszej turze udział wzięły 942 osoby. Kolejna tura rozpocznie się 14 stycznia i potrwa dwa tygodnie.