Urząd Marszałkowski Kraków: 20 mln zł na promocję turystyczną regionu
Małopolska ponownie otwiera swoje bramy dla innowacyjnych pomysłów turystycznych, oferując wsparcie finansowe najbardziej kreatywnym projektom. Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, lokalne organizacje mają szansę na zdobycie funduszy na rozwój atrakcji, które zachęcą jeszcze więcej gości do zwiedzania tego malowniczego regionu.
  1. Urząd Marszałkowski w Krakowie ogłosił konkurs "Małopolska Gościnna" na projekty rozwijające turystykę.
  2. Konkurs skierowany jest do organizacji społecznych, które mają pomysły na promowanie małopolskiej turystyki.
  3. W ciągu ostatnich czterech lat na podobne inicjatywy przeznaczono ponad 20 mln zł.
  4. Obecna edycja konkursu dysponuje budżetem ponad 4,7 mln zł.
  5. Projekty mogą dotyczyć różnorodnych aspektów turystyki, w tym turystyki rowerowej, ekoturystyki czy enoturystyki.
  6. Konkurs ma 11 priorytetów, a projekty mogą być realizowane od 1 marca do 31 grudnia 2024 roku.
  7. Do udziału zapraszane są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, których cele statutowe są zgodne z turystyką i krajoznawstwem.
  8. Decyzje o przyznaniu środków będą podejmowane na podstawie oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych projektów.

Małopolska, znana z gościnności i atrakcyjności, ponownie staje się areną dla innowacyjnych przedsięwzięć turystycznych. Urząd Marszałkowski w Krakowie zachęca lokalne organizacje do wzięcia udziału w konkursie "Małopolska Gościnna". Inicjatywa ta ma na celu nie tylko promocję regionu, ale także aktywację społeczności lokalnych do tworzenia unikatowych ofert turystycznych, które będą przyciągać zarówno Polaków, jak i gości z zagranicy.

Iwona Gibas, członkini zarządu województwa, podkreśla znaczenie współpracy i rozwijania oferty turystycznej Małopolski. "Małopolska jest regionem niezwykle gościnnym i atrakcyjnym. Chętnie i licznie odwiedzanym przez naszych rodaków, w tym Małopolan oraz turystów zagranicznych. Tym razem serdecznie zapraszam do współpracy organizacje z sektora turystyki i krajoznawstwa do wspólnego rozwijania oferty turystycznej naszego regionu, podkreślając jego niezwykłe walory" – mówi Iwona Gibas.

Konkurs "Małopolska Gościnna" jest odpowiedzią na potrzebę promowania mniejszych, mniej znanych atrakcji regionu, które mogą stać się magnesem dla turystów. Organizacje społeczne, mające na celu rozwój turystyki wiejskiej, rowerowej, ekoturystyki, a także enoturystyki, mają szansę na uzyskanie wsparcia finansowego na realizację swoich pomysłów. Projekty mogą być realizowane w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2024 roku i powinny łączyć różne środowiska, dostępne dla wszystkich, bez wykluczeń.

Do udziału w konkursie zapraszane są różne organizacje, których działalność wpisuje się w cel konkursu, tj. rozwój turystyki i krajoznawstwa. Ważne jest, by zgłaszane inicjatywy były zgodne z celami i założeniami konkursu oraz że decyzja o przyznaniu dotacji będzie wynikiem dokładnej oceny merytorycznej i formalnej zgłoszonych projektów.

W konkursie "Małopolska Gościnna" chodzi o więcej niż tylko o finansowanie. To okazja do podkreślenia unikalnych walorów Małopolski, promocji jej różnorodności i zapewnienia gościom niezapomnianych wrażeń. Czas na pokazanie Małopolski z nieznanej dotąd perspektywy i wprowadzenie nowych, atrakcyjnych propozycji do oferty turystycznej regionu.


Wg inf z: Urząd Marszałkowski Kraków