Tradycyjnie na początku grudnia, kiedy przypada wspomnienie św. Barbary z Nikodemii, w uroczysty sposób świętują wszyscy, którym patronuje ta wyjątkowa święta. Górnicy i hutnicy składają także podziękowania opiekunce trudnej pracy, za bezpieczny czas wykonywania obowiązków. Dzisiaj Barbórkowe uroczystości stały się udziałem całego środowiska związanego z Polską Spółką Gazownictwa – Oddziałem Zakład Gazowniczy w Krakowie. W wydarzeniach z tej okazji uczestniczył I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

- Praca wydobywcza i związana z obróbką i wykorzystaniem surowców energetycznych to zadanie niełatwe. Jej wykonywanie wymaga wytrwałości, czujności i specjalistycznych umiejętności. Barbórkowe święto jest czasem przede wszystkim podziękowania za wyjątkowy trud ponoszony przez Państwa każdego dnia. Ostatnie dni i ogromna tragedia w kopalni Sobieski w Jaworznie przypomniały nam wszystkim, że praca górników jest pracą szczególną także z punktu widzenia wysokiego ryzyka, jakie się z nią wiąże. Pamiętajmy o tym – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.


Dzisiejsze uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w bazylice Bożego Ciała w Krakowie. W dalszej części odbyła się akademia barbórkowa. Wspólne świętowanie stało się także okazją do przekazania odznaczeń państwowych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uhonorował pracowników PSG Sp. z o.o. – Oddziału Zakład Gazowniczy w Krakowie za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz za zasługi dla Niepodległej. W imieniu prezydenta uroczystej dekoracji dokonał I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Wśród przyznanych odznaczeń znalazły się: Medale za Długoletnią Służbę: 13 – Złotych, 5 – Srebrnych i 1 – Brązowy oraz 2 Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

- Tradycje związane z barbórkowym świętem, w tym uroczyste msze święte i akademie – na stałe wpisały się w polską kulturę. Są one także wyrazem tego, co łączy tę wyjątkową społeczność. To znamienne, że właśnie w tym czasie wyróżniani są szczególnie zasłużeni. Tak też stało się dzisiaj. Proszę przyjąć szczere gratulacje. Niech te odznaczenia będą powodem osobistej satysfakcji. Niech przyniosą poczucie, że każdy dzień wieloletniej pracy był nie tylko wart wszystkich wysiłków, ale także został dostrzeżony i doceniony – dodaje I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.20231201_Barborka_Sygneczow 20231201_Barborka_Sygneczow 20231201_Barborka_Sygneczow 20231201_Barborka_Sygneczow 20231201_Barborka_Sygneczow 20231201_Barborka_Sygneczow 20231201_Barborka_Sygneczow 20231201_Barborka_Sygneczow 20231201_Barborka_Sygneczow 20231201_Barborka_Sygneczow 20231201_Barborka_Sygneczow 20231201_Barborka_Sygneczow 20231201_Barborka_Sygneczow