W środę, 25 października 2023 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się LVII sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji
  3. Wręczenie aktu nadania tytułu “Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego” Pani Renacie Godyń – Swędzioł
  4. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Powiatu w Krakowie
  5. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
  6. Edukacja w powiecie krakowskim
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
  8. Wnioski i oświadczenia radnych
  9. Sprawy bieżące
  10. Zamknięcie obrad