Z wielkim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci

śp. Wandy Janickiej

działaczki konspiracyjnej podczas II wojny światowej,

członkini Armii Krajowej, służącej w batalionie „Parasol”,

uczestniczki Powstania Warszawskiego.


Rodzinie i Bliskim przekazuję wyrazy współczucia.


Łukasz Kmita

Wojewoda Małopolski


20230911 WŁK kondolencje