Ostatni podpis i gotowe. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o pozwoleniu na przebudowę stacji Olkusz w ciągu linii kolejowej nr 62. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Południe”.

Na styku województw

- Dostępność komunikacyjna jest ponadregionalna. Codzienne obowiązki, praca, nauka generują spory ruch mieszkańców pomiędzy miastami, powiatami, a nawet, jak w przypadku chociażby powiatu olkuskiego – województwami. Inwestycje w infrastrukturę kolejową mają tu swoje ogromne znaczenie. Dzisiaj zaświeciło się zielone światło dla realizacji zadania w Olkuszu. To potrzebna i wyczekiwana zmiana. Stacja kolejowa zyska nowe oblicze, zwiększy się dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, a dzięki modernizacji urządzeń stacja uzyska dostosowanie do nowych możliwości rozwoju kolei – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Stacja Olkusz – nowa jakość

„Przebudowa Stacji Olkusz w ciągu linii kolejowej nr 62” to zadanie realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

- W ramach prac przewidziano między innymi kompleksową przebudowę układu torowego oraz budowę dwóch peronów o długości odpowiednio 400 i 500 m. Zadbano o infrastrukturę – w tym ławki i wiaty. Projekt obejmuje także dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W miejsce dotychczasowej kładki dla pieszych, która stanowiła dojście do peronów, powstanie przejście pod torami wyposażone w windę. Tak stacja Olkusz przejdzie gruntowną metamorfozę, a korzystający z niej zyskają nową jakość – podkreśla sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, poseł ziemi olkuskiej Jacek Osuch.

Na miejscu zamontowane zostaną tablice informacyjne oraz oznakowanie z systemem ścieżek dotykowych dla osób niewidzących i słabowidzących.

- W marcu 2022 roku na mapę małopolskich połączeń kolejowych powróciła trasa Olkusz-Kraków. Tym samym połączenie Srebrnego Miasta ze stolicą Małopolski stało się faktem. Zgodnie z polityką rządu Premiera Mateusza Morawieckiego przywracane są wcześniej zlikwidowane połączenia, pojawiają się nowe, a tabor kolejowy zyskuje nowe oblicze. Nowoczesność i funkcjonalność dotyczy także dworców kolejowych, które odzyskują swój blask – podkreśla wiceminister Jacek Osuch.

- Decyzja, którą wydałem, gwarantuje takie właśnie zmiany w obrębie stacji Olkusz. Inwestujemy w spójność regionu. Warto podkreślić, że transport kolejowy ma także swój wymiar ekologiczny, co jest dodatkowym argumentem – przypomina wojewoda Łukasz Kmita.

- Przebudowa stacji w Olkuszu finansowana jest z Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2012-2025. Zapewnianie dostępności komunikacyjnej regionów i idąca za tym większa mobilność mieszkańców to czynnik wspierający zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny. Mając na uwadze ten aspekt, zadecydowałem o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Tym samym inwestor może niezwłocznie przystąpić do realizacji inwestycji – dodaje wojewoda.

Most łączący Małopolskę z Górnym Śląskiem

Wydana dzisiaj decyzja dotyczy inwestycji będącej częścią większego projektu. PKP PLK S.A. prowadzi prace modernizacyjne na linii kolejowej nr 62 Tunel-Sosnowiec od 2016 r. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa.

Stacja Olkusz odgrywa tu niemałe znaczenie. W planach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) przypisano jej rolę przesiadkowego węzła komunikacyjnego.

Więcej o zadaniu można przeczytać na stronie inwestora: https://www.plk-sa.pl/


Olkusz zyska nowe oblicze. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o pozwoleniu na budowę" href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/Stacja_Olkusz%20(3).jpg">Olkusz zyska nowe oblicze. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o pozwoleniu na budowę" src="/images/article/fotos/m_Stacja_Olkusz_3.jpg" alt="Stacja_Olkusz " style="margin-right:10px;" />Olkusz zyska nowe oblicze. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o pozwoleniu na budowę" href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/Stacja_Olkusz%20(2).jpg">Olkusz zyska nowe oblicze. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o pozwoleniu na budowę" src="/images/article/fotos/m_Stacja_Olkusz_2.jpg" alt="Stacja_Olkusz " style="margin-right:10px;" />Olkusz zyska nowe oblicze. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o pozwoleniu na budowę" href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/Stacja_Olkusz%20(1).jpg">Olkusz zyska nowe oblicze. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o pozwoleniu na budowę" src="/images/article/fotos/m_Stacja_Olkusz_1.jpg" alt="Stacja_Olkusz " style="margin-right:10px;" />Olkusz zyska nowe oblicze. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o pozwoleniu na budowę" href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/Stacja_Olkusz%20(5).jpg">Olkusz zyska nowe oblicze. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o pozwoleniu na budowę" src="/images/article/fotos/m_Stacja_Olkusz_5.jpg" alt="Stacja_Olkusz " style="margin-right:10px;" />Olkusz zyska nowe oblicze. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o pozwoleniu na budowę" href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/Stacja_Olkusz%20(4).jpg">Olkusz zyska nowe oblicze. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o pozwoleniu na budowę" src="/images/article/fotos/m_Stacja_Olkusz_4.jpg" alt="Stacja_Olkusz " style="margin-right:10px;" />