Podlega Ministrowi Sprawiedliwości. Jest umundurowaną i uzbrojoną formacją, która posiada własną strukturę organizacyjną. Wśród zadań, które realizuje, jest m.in.: wykonywanie tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności. Służba Więzienna, bo o niej mowa, pełni ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa. Jej święto przypada pod koniec czerwca, w dniu patrona – św. Pawła Apostoła. W Małopolsce Wojewódzkie Obchody Święta Służby Więziennej odbyły się dzisiaj w Tarnowie.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: gen. insp. Jacek Kitliński – dyrektor generalny Służby Więziennej, Michał Woś sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, posłowie na Sejm RP: Anna Pieczarka, Piotr Sak i Norbert Kaczmarczyk, I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz oraz płk Tomasz Wiercioch – dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Krakowie.

- Praca penitencjarna stawia przed funkcjonariuszami wysokie wymagania. Dzisiaj Służba Więzienna to formacja nowoczesna. Skupia ona profesjonalistów o cechach, wiedzy i doświadczeniu, które pozwalają realizować wyzwania służbowe sprawnie i według najwyższych standardów. W tym szczególnym dniu proszę przyjąć podziękowania za trud codziennej pracy – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Uroczystości na tarnowskim rynku poprzedziła msza święta w bazylice katedralnej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Obchody ubogaciły swoim udziałem kompania honorowa pododdziałów Służby Więziennej oraz poczty sztandarowe. Oprawę muzyczną zapewnili artyści z Orkiestry Dętej z Sobolowa pod batutą pani Justyny Chmielek-Korbut.

Zasłużeni funkcjonariusze Służby Więziennej

Najbardziej przejmującym momentem obchodów było wręczenie odznaczeń, odznak i aktów nadania wyższych stopni służbowych.

Postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy trzech funkcjonariuszy jednostek penitencjarnych okręgu krakowskiego wyróżnionych zostało Brązowym Krzyżem Zasługi. W imieniu prezydenta odznaczenia państwowe przekazał I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Krzyże nadane zostały za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój i kształtowanie resocjalizacji penitencjarnej. Wyróżnieni pracują na co dzień w Zakładach Karnych w Nowym Sączu, Wadowicach i Wojkowicach.

- Sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wydaje się jedynie cząstką Państwa działalności społecznej. Zaangażowanie w promocję regionu, honorowe krwiodawstwo, przynależność do OSP czy praca na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy – to tylko niektóre z podejmowanych aktywności. Niech przyznane Krzyże Zasługi będą powodem do dumy, a także inspiracją do podejmowania kolejnych wyzwań – dodaje I wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Wręczone zostały także odznaki „Za Zasługi dla Więziennictwa”. Wyróżnienia przyznane zostały przez Ministra Sprawiedliwości. Złotą odznakę odebrała jedna osoba, a po pięć osób – Srebrne i Brązowe. Uroczystej dekoracji dokonali wspólnie gen. insp. Jacek Kitliński – dyrektor generalny Służby Więziennej oraz Michał Woś – sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Obchody Święta Służby Więziennej były okazją do przekazania aktów mianowania na wyższy stopień służbowy zarówno w korpusie oficerskim, jak i podoficerskim. W ramach tego pierwszego dokonano promocji jednego funkcjonariusza na stopień pułkownika, jednego na stopień podpułkownika, trzech na stopień majora, czterech na stopień kapitana i jednego na stopień porucznika.

Pierwszy stopień w korpusie oficerów Służby Więziennej, stopień generała Służby Więziennej oraz stopień generała inspektora Służby Więziennej nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Sprawiedliwości. Pozostałe stopnie w korpusie oficerów Służby Więziennej nadaje Minister Sprawiedliwości.

W korpusie podoficerskim nominacje odebrało dzisiaj łącznie 20 osób. W tym: jedna – na stopień starszego sierżanta sztabowego SW, jedna – na stopień starszego sierżanta SW, cztery – na stopień sierżanta SW, trzy – na stopień plutonowego SW, dziesięć – na stopień starszego kaprala SW i jedna – na stopień kaprala SW.

Stopnie Służby Więziennej nadawane są dożywotnio.

Dzisiejsze święto w Tarnowie zakończyła uroczysta defilada funkcjonariuszy Służby Więziennej z wszystkich 7 jednostek penitencjarnych okręgu krakowskiego.

zdjęcia: KW PSP


20230704 SW 20230704 SW 20230704 SW 20230704 SW