Rejestracja znaku towarowego w Chinach – jak przebiega procedura?

Skuteczna ekspansja firmy na nowy rynek, zwłaszcza tak gigantyczny, a przy tym niezwykle wymagający jak Chiny, wymaga uprzedniego dopełnienia szeregu istotnych formalności. Kluczową z nich okazuje się rejestracja znaku towarowego. Obowiązek ten spoczywa zarówno na firmach eksportujących swoje towary lub usługi na rynek chiński, jak i importerach współpracujących z tamtejszymi fabrykami. O czym powinni pamiętać ambitni przedsiębiorcy planujący wymianę handlową z Państwem Środka i jak wygląda proces rejestracji marki w Chińskim Urzędzie Patentowym?

Znak towarowy – znaczenie dla handlu

Jak powszechnie wiadomo, podstawową funkcją znaku towarowego jest identyfikacja produktów i usług należących do konkretnej firmy i tym samym odróżnianie ich od towarów oferowanych przez pozostałych przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę dzisiejsze otoczenie biznesowe i rosnące wymagania rynku, dodać należy, że znak towarowy ma istotne znaczenie także dla prestiżu i wartości firmy, świadcząc o jej marce i ugruntowanej pozycji rynkowej. Fakt ten sprawia jednocześnie, że rejestracja znaku towarowego okazuje się kluczową formalnością dla przedsiębiorców – zwłaszcza w momencie ekspansji firmy na nowy, konkurencyjny rynek, do których z pewnością trzeba zaliczyć Chiny. Państwo Środka stanowi ogromny i wciąż nienasycony obszar z gigantycznym potencjałem zakupowym, dlatego też kluczowe staje się sukcesywne budowanie pozytywnego wizerunku marki i zaufania do niej. Mamy więc kolejny powód stanowiący o obowiązku sprawnej rejestracji znaku towarowego w Chinach.

Jak skutecznie zarejestrować znak towarowy w Chinach?

Rejestracja znaku towarowego to formalność, której nie należy odwlekać, ponieważ sama procedura rozciąga się zwykle w czasie na co najmniej kilka miesięcy. Chcąc skutecznie zapewnić ochronę swojej marki w Chinach, należy więc zająć się tą kwestią z odpowiednim wyprzedzeniem – najrozsądniej jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem współpracy z tamtejszymi partnerami.

Przedsiębiorcy planujący wymianę handlową z Chinami muszą na początku zdawać sobie sprawę z tego, że do zarejestrowania znaku towarowego w tamtejszym urzędzie patentowym będą potrzebowali pośrednictwa profesjonalnego pełnomocnika. Najlepiej zwrócić się o pomoc do pośrednika działającego na miejscu w Chinach – takiego jak Trademark Partners – co znacząco ułatwi komunikację z urzędami.

Dalszy proces rejestracji znaku towarowego w Chinach zawiera się w trzech krokach:

Krok 1. złożenie wniosku w Chińskim Urzędzie Patentowym przez upoważnionego pełnomocnika – po ok. 4 tygodniach urząd nadaje sprawie numer rejestru właściwy dla danego znaku;

Krok 2. wydanie wstępnej decyzji w sprawie rejestracji znaku towarowego w Chinach – w ciągu 3-4 miesięcy urząd wystosowuje albo wstępne potwierdzenie akceptacji wniosku i zamieszcza tę informację w ogólnodostępnym newsletterze, albo informuje o odmowie – wówczas firma może próbować się odwoływać od tej decyzji w ramach osobnej procedury;


Krok 3. wydanie postanowienia o rejestracji znaku towarowego w Chinach – następuje po ok. 3 miesiącach od dnia publikacji wstępnej decyzji, pod warunkiem że nikt w tym czasie nie zgłosił skutecznego sprzeciwu. Następnie w ciągu kolejnych 4 tygodni przedsiębiorca otrzymuje elektroniczne świadectwo rejestracji.

Sprawna rejestracja znaku towarowego w Chinach – dlaczego to ważne?

Szybka rejestracja marki w Chinach jest niezwykle istotna szczególnie z uwagi na liczne naruszenia w tym obszarze i wciąż obecne na chińskim rynku zgłoszenia w tzw. złej wierze, dokonywane przez nieuprawnione osoby trzecie. Należy bowiem wiedzieć, że w Państwie Środka obowiązuje zasada pierwszeństwa, wobec której prawo do zgłoszenia dowolnego znaku towarowego przysługuje każdej osobie, a chiński urząd rozpatruje najpierw ten z wniosków, który wpłynął jako pierwszy. Aby więc uchronić się przed niepożądanymi komplikacjami i stać się w świetle chińskiego prawa prawowitym właścicielem marki, warto dopełnić tej formalności możliwie najszybciej. Dzięki temu przedsiębiorca zyska nie tylko ochronę swojego znaku towarowego w Chinach, ale również będzie mógł sprawować pełną kontrolę nad dystrybucją oferowanych produktów czy usług.