Policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu II, Komisariatu IV, Wydziału Sztab Policji KMP w Krakowie wraz z przewodnikiem psa służbowego oraz strażnikami miejskimi, w piątek w godzinach wieczornych przeprowadzili działania w rejonie Bulwaru Czerwieńskiego. Funkcjonariusze zwracali uwagę na osoby zakłócające porządek publiczny i spożywające alkohol w miejscach objętych zakazem. Policjanci dbali także o to, by w tych miejscach nie dochodziło do bójek, pobić i rozbojów.

26 maja br., w godzinach wieczornych policjanci z Komisariatu Policji I wraz z policjantami z innych komisariatów i Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej prowadzili działania mające na celu zwalczanie wszelkich przejawów naruszania i łamania prawa w tym m.in.: zakłócania spokoju i porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecania terenu. Funkcjonariusze zarówno policji jak i straży miejskiej zwracali także baczną uwagę na nieprawidłowości związane ze sprzedażą alkoholu w okolicznych sklepach osobom nietrzeźwym oraz nieletnim, a także na przestrzeganie przepisów przez kierujących samochodami, meleksami, rowerami czy urządzeniami transportu osobistego.
W wyniku przeprowadzonych działań, policjanci i strażnicy miejscy ujawnili 168 wykroczeń. W sumie funkcjonariusze nałożyli 93 mandaty karne. W 72 przypadkach interwencje zakończone zostały pouczeniami, natomiast wobec 3 osób sporządzono dokumentację, która wraz z wnioskiem o ukaranie zostanie przekazana do sądu. Środki karne dotyczyły głownie wykroczeń związanych z zakłócaniem porządku, spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśmiecaniem. Ponadto w związku z uszkodzeniem mienia zatrzymana została jedna osoba.