Wydane przez Pocztę Polską znaczki i medale przedstawiające Mikołaja Kopernika, jego portrety autorstwa artystów z różnych epok, cytaty pochodzące z rękopisów i dokumentów związanych z jego pracą, pomniki, a także liczne materiały ilustrujące odbiór jego odkryć. To część eksponatów wystawy „Mikołaj Kopernik – życie i dzieło”, która została otwarta w budynku Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie.

W uroczystości udział wzięli: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, sekretarz generalny Akademii Kopernikańskiej prof. Krzysztof Górski.

– Rok 2023 został ogłoszony rokiem Mikołaja Kopernika. 550 lat temu przyszedł na świat wybitny polski astronom, matematyk, prawnik, lekarz i ekonomista. Otwarta dzisiaj wystawa nie tylko przypomina jego osiągnięcia, ale także pokazuje kontekst, w którym powstały. Uważnie zgromadzone eksponaty pozwalają lepiej zrozumieć naukę, a także człowieka, który „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. Serdecznie zapraszam wszystkich Małopolan tutaj, na ulicę Basztową, gdzie jeszcze do 26 maja można oglądać wystawę – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Po prezentacji wystawy krakowskiej publiczności będzie ona prezentowana na całym świecie.

Ekspozycja została przedstawiona w formie plansz. Jej współorganizatorami są Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Akademia Kopernikańska, a partnerem głównym wydarzenia jest Narodowy Bank Polski.


***

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu, w rodzinie kupieckiej. Był polskim prawnikiem, urzędnikiem, dyplomatą, lekarzem, niższym duchownym katolickim, doktorem prawa kanonicznego, zajmującym się również astronomią i astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią i filologią.

Kopernik jest najbardziej znany jako astronom. Jego najsłynniejszym dziełem było „De revolutionibus orbium coelestium”, gdzie przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, co doprowadziło do tzw. przewrotu kopernikańskiego. Mówił o sobie Nicolaus Copernicus Thorunensis, podkreślając w ten sposób swój toruński rodowód.

Źródło: Akademia Kopernikańska
Informacje biograficzne: https://www.gov.pl/


20230523 NBP Kopernik wystawa 20230523 NBP Kopernik wystawa 20230523 NBP Kopernik wystawa 20230523 NBP Kopernik wystawa 20230523 NBP Kopernik wystawa 20230523 NBP Kopernik wystawa 20230523 NBP Kopernik wystawa 20230523 NBP Kopernik wystawa