Podczas organizowanego w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie dnia otwartego, policjanci oraz strażnicy miejscy prezentowali swój sprzęt i przybliżali odwiedzającym charakter pracy w służbach mundurowych. Wydarzenie odbyło się dzięki współpracy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Krakowa.

18 maja br. na dziedzińcu budynku Policji przy ul. Siemiradzkiego odbył się Dzień Otwarty krakowskiej Policji i Straży Miejskiej. Podczas wydarzenia można było spotkać się z mundurowymi ze Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszami Policji różnych pionów i poznać charakter ich służby. Policjanci drogówki, prewencji, przewodnicy psów służbowych, technik kryminalistyki, policjanci z komisariatu wodnego oraz policyjni kontrterroryści prezentowali swój sprzęt i pojazdy służbowe, a także opowiadali o swojej codziennej służbie.

Na przygotowanych stoiskach każdy mógł otrzymać materiały informacyjne o zasadach rekrutacji do Policji i Straży Miejskiej i pozyskać wiedzę, gdzie należy złożyć stosowne dokumenty w przypadku chęci wstąpienia do danej formacji.

Mimo niesprzyjającej aury nie zabrakło odwiedzających, wśród których przeważali młodzi ludzie z klas mundurowych, kończący wkrótce naukę.