Kampus UJ Collegium Medicum Kraków – Prokocim poszerzy swój potencjał. Jednostka zostanie rozbudowana i zmodernizowana. Dziś z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, wojewody małopolskiego Łukasza Kmity oraz prezydenta miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę budynku badawczego (A). Jest on planowaną siedzibą Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem.

W uroczystości udział wzięli również wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, wicemarszałek Senatu Marek Pęk, poseł Małgorzata Wasserman, senator Włodzimierz Bernacki, II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

- Po wielu trudnych latach polskiej historii to właśnie Uniwersytet Jagielloński jest cały czas polską wizytówką na cały świat. Łączy w sobie tradycję z nowoczesnością. Jestem naprawdę dumny z tej inwestycji. Wiem, że tutaj nasze współfinansowanie będzie we właściwy sposób spożytkowane. Spożytkowane w wyścigu o ludzkie życie, ludzkie zdrowie. Trudno mi sobie wyobrazić lepiej spożytkowane środki z budżetu państwa polskiego niż właśnie tutaj, na Prokocimiu w Krakowie. Właśnie tutaj kilka lat temu powstał jeden z najnowocześniejszych szpitali w Polsce - mówi premier Mateusz Morawiecki.

- W tegorocznym budżecie i w kolejnych budżetach będą przeznaczane coraz większe pule środków na zdrowie. Łączymy to, co w polskiej medycynie najbardziej wartościowe. Osiągnięcia w medycynie łączymy z troską o zdrowie pacjentów, troską o zdrowie Polaków - dodaje premier Mateusz Morawiecki.

- To niezwykle ważny dzień dla Kampusu Medycznego Kraków – Prokocim. Stawianie na rozwój tego miejsca jest istotne dla przyszłości i bezpieczeństwa Małopolan. Projekt ten przyczyni się do rozwoju procesu kształcenia studentów i absolwentów kierunków medycznych w Małopolsce. Gratuluję tej inwestycji i całej wizji rozwoju Kampusu - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W 2018 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zadecydował o podjęciu działań zmierzających do modernizacji i rozbudowy istniejącego kampusu UJ Collegium Medicum w Krakowie-Prokocimiu.

Wokół istniejących obiektów klinicznych: zmodernizowanego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego oraz części badawczo-dydaktycznej: zmodernizowanego budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej oraz Biblioteki Medycznej i siedziby Wydziału Farmaceutycznego, domów studenckich z infrastrukturą sportową powstaną nowe obiekty dla kolejnych jednostek UJ CM.

Modernizacja i rozbudowa Kampusu Medycznego obejmie:

• w I etapie budowę budynku laboratoryjnego (A) oraz budynku dydaktyczno-administracyjnego (B),

• w II etapie: budowę zespołu budynków dydaktyczno-administracyjnych wraz zapleczem.

Budynek laboratoryjny (A) to 6-kondygnacyjny budynek z dwiema kondygnacjami podziemnymi o łącznej powierzchni 11 tys. m2. W części podziemnej ulokowane będą: zwierzętarnia, laboratorium obrazowania, pomieszczenia techniczne i magazyny. Na kondygnacjach nadziemnych będą znajdować się laboratoria tzw. „core” z biobankiem oraz moduły badawcze.

W głównym budynku dydaktyczno-administracyjnym (B) o powierzchni ponad 23 tys. m2 znajdować się będą laboratoria studenckie, sale praktycznej nauki, sale do zajęć z symulacji medycznej, sale rozszerzonej rzeczywistości, sale wykładowe i seminaryjne oraz pomieszczenia administracyjne dla jednostek organizacyjnych UJ CM.

Budynki będą połączone nadziemnym 4-kondygnacyjnym łącznikiem, który pomieści 16 sal dydaktycznych.

14 stycznia 2023 roku uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę budynku laboratoryjnego A. Obecnie wartość umowy to niecałe 130 mln złotych na budynek A. Całość inwestycji jest finansowana ze środków własnych uczelni.

Nowo wybudowane budynki wraz z już zmodernizowanymi będą miejscem pracy dla około 1,5 tys. nauczycieli akademickich, ok. 1 tys. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (pracowników naukowo- technicznych, administracji, obsługi) oraz miejscem nauki ok. 5,5 tys. studentów.

Obecnie jednostki organizacyjne UJ CM (naukowe i dydaktyczne) funkcjonują w rozproszonej lokalizacji kilku dzielnic miasta, co powoduje trudności organizacyjne, np. konieczność przemieszczania się pracowników i studentów pomiędzy oddalonymi nieraz kilka kilometrów budynkami.

Taka koncepcja lokalizacji i struktury Kampusu jest konsekwencją długofalowej strategii rozwoju UJ CM, mającej na celu maksymalne zespolenie nauk podstawowych, przedklinicznych i klinicznych. Jest to niezbędne ze względu na proces kształcenia studentów i absolwentów kierunków medycznych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami i trendami naukowymi.

Celem Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem, które będzie funkcjonowało w nowym budynku, jest stworzenie i rozwój interdyscyplinarnego, innowacyjnego ośrodka badawczego, do zadań projektowania i testowania nowych terapii chorób cywilizacyjnych i związanych z wiekiem. Kluczowym elementem Centrum będzie infrastruktura badawcza w formie zintegrowanego zespołu laboratoriów centralnych, stanowiąca podstawowy komponent badawczy powstającego Kampusu Medycznego Kraków – Prokocim.

20230518 Prokocim 20230518 Prokocim 20230518 Prokocim 20230518 Prokocim 20230518 Prokocim 20230518 Prokocim 20230518 Prokocim 20230518 Prokocim 20230518 Prokocim 20230518 Prokocim