Prawie 1 tys. m2 powierzchni użytkowej z widownią, łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły oraz zapleczem parkingowym. Uczniowie i mieszkańcy gminy Brzeźnica mogą już korzystać z nowej sali gimnastycznej w Tłuczani. W uroczystym otwarciu uczestniczyli posłowie Filip Kaczyński, Krzysztof Kozik, Marek Polak, senator Andrzej Pająk oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 
Realizacja zajęć sportowych i integracja lokalnej społeczności

Święty Jan Paweł II mówił: „Sport to najlepsza droga do pokonania granic”. Od dziś kolejne swoje granice mogą pokonywać uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tłuczani. Granice fizycznych możliwości, wiary w siebie i współistnienia w grupie. Sport jest bardzo ważny w życiu każdego młodego człowieka. Uczy rywalizacji i pozwala na zachowanie równowagi emocjonalnej. Po trudnym okresie pandemii dzieci potrzebują siebie nawzajem bardziej niż kiedykolwiek. Sport integruje i inicjuje nowe znajomości. Mam nadzieję, że nowa sala ułatwi realizację programu kształcenia, ale da także poczucie radości i wzajemnie umocni w sile przyjaźni. Wszystkim uczniom gminy Brzeźnica życzę sportowych sukcesów i odkrywania nowych pasji – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Podczas uroczystego otwarcia odbyło się przecięcie symbolicznej wstęgi, poświęcenie sali oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Po część oficjalnej uczniowie i zaproszeni artyści zaprezentowali talenty muzyczne.
 
Wybudowany obiekt wykorzystywany będzie przez uczniów szkoły podczas zajęć wychowania fizycznego oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych. Będzie także ogólnodostępnym obiektem udostępnianym społeczności lokalnej na potrzeby zajęć rekreacyjnych, działalności klubów sportowych i organizacji zawodów sportowych.
 
Ponad 2,3 mln zł z programu „Sportowa Polska”

Roboty budowlane dotyczyły m.in. budowy sali gimnastycznej wraz z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi, wentylacją mechaniczną, kanalizacją zewnętrzną oraz zagospodarowaniem terenu.
 
Parter budynku posiada główne pomieszczenie sali do ćwiczeń oraz pomieszczenie sanitarne dedykowane osobom niepełnosprawnym.
 
Salę gimnastyczną połączono z budynkiem Szkoły łącznikiem, który zapewni bezpieczne i wygodne przemieszczanie się uczniów na zajęcia sportowe.
 
Całkowity koszt budowy sali gimnastycznej wyniósł ponad 5 mln zł. Prawie połowę kosztów – ponad 2,3 mln zł – pokryło dofinansowanie w ramach rządowego programu „Sportowa Polska”.
 
Inwestycje w obiekty sportowe w całej Małopolsce
 
Program „Sportowa Polska” jest jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jego głównym zadaniem jest dofinasowanie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z obiektami sportowymi w całej Polsce.
 
Sport oraz aktywność dzieci i młodzieży to fundament zdrowego społeczeństwa. Obiekty sportowe i boiska są miejscem, gdzie społeczności lokalne integrują się, dlatego dofinansowanie tych miejsc ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki jest tak ważne. W ramach ostatniej tury rozstrzygnięć wyłonionych zostało 60 podmiotów w całej Polsce, którym przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie niemal 96 mln zł! Całościowe środki przeznaczone na program „Sportowa Polska” – edycja 2022 przekroczyły 356 mln zł – przypomina sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, pełnomocnik rządu ds. infrastruktury sportowej Jacek Osuch.
 
Sala gimnastyczna w Tłuczani i inne obiekty sportowe w całej Małopolsce – takie jak hale sportowe i boiska – powstały m.in. dzięki zaangażowaniu Pana Ministra Jacka Osucha. Tylko na ostatniej ogłoszonej liście jest 14 projektów inwestycyjnych, dla których łączne dofinansowanie sięga prawie 26 mln zł.  – dodaje wojewoda Kmita.
 
Wielowymiarowe wsparcie uczniów z Tłuczani
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tłuczani jest regularnie wspierany ze środków rządowych.
 
Szkoła przystąpiła do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 35 tys. zł możliwy był zakup specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu.
 
Szkoła wzbogaciła się w nowoczesny sprzęt również dzięki programowi „Laboratoria Przyszłości”. Za 60 tys. zł zakupiono m.in. aparat fotograficzny, zestawy mikrofonowe, statywy i oprogramowanie do edycji wideo.
 
Stałe poszerzanie oferty edukacyjnej szkół to ważny element budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. Chcemy rozwijać kreatywność uczniów i wspierać ich talenty. Nowoczesny sprzęt daje więcej możliwości i zapewnia przyjazne środowisko do poznawania świata. Naszym celem jest, by małopolska młodzież miała jak najlepsze warunki do nauki, co otworzy im nowe rozwoju – przekazuje wojewoda Łukasz Kmita.


20230422 Sala gimnastyczna 20230422 Sala gimnastyczna 20230422 Sala gimnastyczna 20230422 Sala gimnastyczna 20230422 Sala gimnastyczna 20230422 Sala gimnastyczna 20230422 Sala gimnastyczna 20230422 Sala gimnastyczna 20230422 Sala gimnastyczna 20230422 Sala gimnastyczna 20230422 Sala gimnastyczna 20230422 Sala gimnastyczna 20230422 Sala gimnastyczna 20230422 Sala gimnastyczna 20230422 Sala gimnastyczna 20230422 Sala gimnastyczna 20230422 Sala gimnastyczna