Krakowska TAURON Arena po raz kolejny stała się dziś przestrzenią do dyskusji podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. W spotkaniu z samorządowcami wziął udział II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński. Obecne były także: dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Angelika Bodziony-Durych, dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Ewa Małysa oraz II zastępca dyrektora Biura Wojewody i pełnomocnik wojewody małopolskiego ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Ewa Gil.

Podczas Forum omawiano możliwości dofinansowania remontów i modernizacji budynków z programu TERMO, a także działania Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w kontekście wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Ponadto dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie Agnieszka Szlubowska przedstawiła wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w województwie małopolskim.

Swoją prezentację wygłosił również kierownik Oddziału Odwoławczego Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Mateusz Kantorowicz. Przedstawił on aktualne problemy procesu odszkodowawczego.

– Zrównoważony rozwój regionu to w dużej mierze zasługa sprawnej i efektywnej współpracy strony rządowej i samorządowej. To także efekt dobrej kooperacji samorządów lokalnych między sobą. Dzięki narzędziom takim jak cykliczne spotkania Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów powstaje przestrzeń sprzyjająca wymianie doświadczeń i dobrych praktyk – mówi wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski działa przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji od 2000 roku. Członkami – założycielami Forum było 98 wójtów i burmistrzów z gmin województwa małopolskiego. Obecnie Forum gromadzi ponad 170 członków spotykających się na comiesięcznych zjazdach. Zgodnie ze Statutem głównym celem działania Forum jest prezentowanie opinii członków Forum w sprawach dotyczących doskonalenia poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego.


*
Program TERMO to pakiet rozwiązań, które przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej i stanu technicznego remontowanych budynków mieszkalnych. Mogą z niego skorzystać m.in. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Źródłem finansowania są środki pochodzące z budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Rozwoju i Technologii.

Więcej informacji o programie:
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-termo/


342189806_760596585525363_3390134531041865712_n342520214_535417008747120_3842143205983146347_n339736947_800257924306028_3313798963257873849_n342200792_3548243558830271_7248931363198314707_n342185358_1873846689662246_3740873003909012609_n