Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 
 
Informuję, że w dniach od 15 do 27 kwietnia 2023 roku zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie.
Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka / prostopadłościanu koloru zielonobrązowego o intensywnym zapachu rybnym zawierający wewnątrz blister aluminiowo – plastykowy wypełniony płynem.
 
ZALECENIA:
1) prosimy nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki
2) przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi ranami, oczami natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem oraz niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny lub najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
3) każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką zgłosić do lekarza weterynarii lub najbliższego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
4) w okresie akcji szczepienia lisów oraz przez 14 dni po jej zakończeniu nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu
W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień proszę wszystkich mieszkańców województwa o dostosowanie się powyższych zaleceń, a rodziców i opiekunów o przekazanie stosownych informacji dzieciom.
 
Informacji dotyczących akcji szczepienia lisów udzielają:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Krakowie – tel.: (12) 293 10 00, www.wiw.krakow.pl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie – tel.: (12) 411 25 69
 

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Agnieszka Szewczyk-Kuta