Dlaczego tak ważna jest właściwa diagnoza psychologiczna?

Diagnoza psychologiczna jest niezwykle istotnym elementem rozpoznania, które determinuje specjalistę prowadzącego terapię psychologiczną do stworzenia odpowiedniego planu leczenia, zaplanowania dla pacjenta najlepszych technik i sposobów radzenia sobie z danym problemem, jak również przeprowadzenia oceny całościowego psychologicznego obrazu konkretnej osoby. To ponadto źródło wielu cennych informacji. Co jeszcze sprawia, że właściwe postawienie diagnozy psychologicznej jest kluczowe?

Identyfikacja problemu i możliwość postawienia rozpoznania

Dokładna diagnoza psychologiczna to niezbędny element służący do określenia i doprecyzowania, z jakim właściwie problemem zmaga się pacjent. To także cenne wskazówki, dzięki którym można stwierdzić, czy istnieją jeszcze inne poboczne problemy wymagające uporządkowania i pracy terapeutycznej. W diagnozie znajdują się ponadto informacje na temat objawów choroby, jej cech i symptomów, co ułatwia wybór skutecznego leczenia.

Wybór metody terapeutycznej

W zależności od zaburzeń psycholog dysponujący dokumentacją diagnostyczną jest w stanie określić, który rodzaj terapii w konkretnym przypadku będzie najwłaściwszy, a także, czy konieczne jest wsparcie leczenia z pomocą farmaceutyków.

Metody terapeutyczne dobiera się pod kątem profilu osobowościowego pacjenta, jego mocnych i słabych stron, obecnej kondycji psychicznej, mechanizmów działania i zachowania, które występują w konkretnych sytuacjach lub okolicznościach.

Właściwa diagnoza, a ryzyko niepowodzenia leczenia

Nieprawidłowo postawione rozpoznanie bądź jego całkowity brak może bardzo niekorzystnie odbić się na pacjencie. Niewłaściwie dobrane leczenie w takich sytuacjach może prowadzić do uzależnień od leków, problematycznych interakcjach ze społeczeństwem, zachowań autodestrukcyjnych i braku postępów oraz progresu w terapii.

Pacjent, u którego nie postawiono rozpoznania bądź było ono nieodpowiednie, może nadal borykać się z zaburzeniami psychologicznymi, również z dużym prawdopodobieństwem ich wyraźnego pogłębienia.

Osoby, które nie otrzymały rzetelnej i profesjonalnej pomocy psychologicznej, często odczuwają brak poprawy jakości ich życia, nie są w stanie skutecznie radzić sobie ze swoimi problemami, nie odczuwają satysfakcji z codzienności, co może skłaniać je do niebezpiecznych zachowań, w tym do samobójstwa, czy stwarzania zagrożenia społecznego.

Właściwa diagnoza psychologiczna jest zatem kluczem do lepszego samopoczucia osoby chorej, ale także jej rodziny, bliższego i dalszego otoczenia.

https://psychologlegnica.pl/