EKUZ strefa dokumentów

Wyjeżdżając na długo wyczekiwany urlop, powinniśmy pamiętać o otoczeniu siebie kompleksową ochroną. Jednym z rozwiązań jest skorzystanie z możliwości bezpłatnego wyrobienia karty EKUZ. Czym ona jest? Gdzie można korzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Karta EKUZ - co to jest?

EKUZ to skrót od Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dokument ten uprawnia jego posiadacza do bezpłatnej opieki medycznej podczas pobytu za granicą. Co ważne jest on wydawany na określone imię i nazwisko, tym samym to prawo nie dotyczy automatycznie dziecka czy pozostałych członków bliskiej rodziny, a jedynie jej użytkownika. Dlatego, gdy wyjeżdżamy na urlop lub wakacje w kilka osób, każda powinna mieć przy sobie wyrobioną kartę EKUZ. Do tego natomiast uprawnieni są wyłącznie ubezpieczeni w ZUS oraz KRUS, wyjątek stanowią jednak dzieci i młodzież do lat 18, którzy, nawet jeżeli nie podlegają NFZ, mają prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń. Jeżeli zamierzamy wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, powinniśmy zapoznać się wymaganymi dokumentami, a znajdziemy je na stronie: https://ekuz.com.pl/strefa-dokumentow/.

Co daje karta EKUZ?

EKUZ to nieodzowny element każdej zagranicznej podróży. Dzięki niej wiele świadczeń jest bezpłatnych w przypadku, gdy sytuacja, w której się znaleźliśmy, zagraża naszemu życiu lub zdrowiu. Może to być wypadek, kolizja, nagła choroba czy kontuzja, jednak warto pamiętać, że nie dotyczy to wszystkich usług w palcówkach medycznych. To, czy dana pomoc zostanie refundowana po przedstawieniu karty EKUZ, zależy od kraju, do jakiego się udamy. Zasięg bezpłatnej opieki zdrowotnej ogranicza się do krajów UE oraz EFTA. Ponadto wsparcie dostaniemy również w Wielkiej Brytanii czy Irlandii Północnej. Warto pamiętać, że zakres ochrony także zależny jest od państwa, jakie wybieramy. Przykładowo w Austrii z bezpłatnych świadczeń zostanie wyłączona usługa ratownictwa. W niektórych przypadkach konieczna będzie też dopłata do danej usługi.

Jak wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Aby uzyskać kartę EKUZ, należy na samym początku złożyć wniosek o jej wydanie. Możemy to zrobić:

  • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta;
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP;
  • pocztą elektroniczną (jedynie w przypadku wniosków pracowniczych);
  • osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ;
  • pocztą tradycyjną.

Warto zauważyć, że najszybciej zdobędziemy ten dokument, jeżeli stawimy się osobiście w wybranej placówce NFZ. Proces ten trwa wtedy dosłownie kilka minut, jednak nie warto się decydować na takę decyzję przed samym sezonem lub w czasie jego trwania, gdyż spotkamy się prawdopodobnie z długimi kolejkami. Natomiast, w celu uniknięcia problemów lub nieścisłości, dobrze jest mieć przy sobie dowód osobisty oraz dokument potwierdzający prawo do świadczeń. Jeżeli wyjeżdżamy za granicę w sprawach służbowych czy w poszukiwaniu pracy, należy wziąć ze sobą odpowiednie potwierdzenia z ZUS, KRUS albo z urzędu pracy.