Wojewoda małopolski Łukasz Kmita spotkał się dziś z konsulem honorowym Republiki Peru w Krakowie Marcinem Mazgajem. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim agendy uroczystości planowanych na ten rok z okazji 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Peru.

– Marszałek Józef Piłsudski rozpoczął przyjaźń między Polską i Peru już w 1921 r., wysyłając gratulacje z okazji odzyskania przez Peru niepodległości. Formalne nawiązanie stosunków dyplomatycznych odbyło się dokładnie 100 lat temu. Dobre relacje między państwami, szczególnie tak odległymi od siebie geograficznie, mają w dzisiejszych czasach wielkie znaczenie. Jestem przekonany, że obchody stulecia nawiązania polsko-peruwiańskich stosunków dyplomatycznych będą okazją do wzajemnego bliższego poznania się oraz do zacieśnienia tych relacji – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Marcin Mazgaj pełni funkcję konsula honorowego Peru w Krakowie od 2020 roku. Za cel swojej misji obrał popularyzację współpracy Polski i Peru oraz udzielanie pomocy Peruwiańczykom mieszkającym w Małopolsce.

Formalne stosunki dyplomatyczne między Polską i Peru zostały ustanowione 6 września 1923 r. Historyczna stolica Peru – Cuzco – jest miastem partnerskim Krakowa. Konsulat Republiki Peru mieści się w Krakowie przy placu Jana Matejki 7/6.


Więcej o historii polsko-peruwiańskich stosunków dyplomatycznych: https://www.gov.pl/web/peru/relacje-dwustronne

20230130 Konsul Peru 20230130 Konsul Peru