Niezbędne przedmioty liturgiczne

Do przeprowadzenia Mszy Świętej niezbędne są pewne przedmioty liturgiczne – bez nich nie może odbyć się uobecnienie sprawowanej przez Jezusa Chrystusa Ostatniej Wieczerzy. Wśród nich można wyróżnić zarówno elementy przestrzeni kościoła przeznaczone do sprawowania liturgii, a także liturgiczne szaty. Dowiedz się, co jest niezbędne podczas Mszy Świętej.

Przebieg Mszy Świętej

Pierwsza Msza Święta odbyła się w obecności apostołów i była sprawowana przez Zbawiciela. To właśnie podczas niej Syn Boży przemienił chleb w swe Ciało, a wino w Krew. Co ważne, obecnie również przemienienia tych elementów dokonuje Jezus – jednak robi to w osobie kapłana.

Nabożeństwo rozpoczynane jest od liturgii towarzyszącej wejściu kapłana, diakonów i usługujących, aby następnie dokonano pozdrowień i aktu pokuty. Najważniejsza w ostatnim elemencie jest formuła wyznania grzechów – wypowiadają ją wszyscy zgromadzeni w świątyni wierni. Liturgia słowa złożona jest natomiast z biblijnego czytania oraz kazania. Następnie ma miejsce wyznanie wiary – odmawiane jest ono w niedzielę oraz w trakcie uroczystości. Zakończone jest to modlitwą wiernych.

Kolejna część jest jest jednym z kluczowych elementów Mszy Świętej. Liturgia eucharystyczna wymaga przygotowania ofiarnych darów, aby następnie wypowiedzieć modlitwę eucharystyczną oraz dokonać komunijnych obrzędów. Całe nabożeństwo kończą ogłoszenia duszpasterskie, pozdrowienia i błogosławieństwo.

Przedmioty liturgiczne – które są niezbędne?

Przedmioty liturgiczne wykorzystywane podczas Mszy Świętej powinny być wykonane z należytą starannością i stworzone z odpowiednich materiałów. Które z nich są niezbędne do przeprowadzenia nabożeństwa?

Kielich mszalny

Kielich mszalny kryje w sobie niezwykłą symbolikę – ma on ukazywać Boga, a także mękę i śmierć Zbawiciela. Stanowi on przy tym odzwierciedlenie duchowego znaczenia, dlatego jest symbolem Komunii Wiernych z Duchem Świętym. Naczynie używane jest podczas sprawowania sakramentu Eucharystii, dlatego nie może go zabraknąć w żadnej świątyni. Te przedmioty liturgiczne są tworzone ze szlachetnych metali, takich jak złoto i srebro – jeśli do jego produkcji wykorzystano jednak inny materiał, wnętrze naczynia powinno być złocone, aby uniknąć korozji.

Trybularz liturgiczny

Duże znaczenie w liturgii ma ozdobne naczynie przymocowane do trzech łańcuszków połączonych z uchwytem, zwane trybularzem bądź kadzielnicą – używa się go do okadzania. Przedmiot liturgiczny posiada kociołek o niewielkich rozmiarach, w którym umieszcza się trybularzowe węgielki. Wykorzystuje się go w czasie Mszy Świętej, między innymi podczas procesji przed Ewangelią bądź przy ukazaniu hostii oraz kielicha po konsekracji. Co więcej, trybularz używany jest w trakcie wystawiania Najświętszego Sakramentu w monstrancji bądź uroczystej Liturgii Godzin, a także przy pogrzebowych obrzędach.

Sprawdź wyjątkowe trybularze liturgiczne i łódki wykonane według rzemieślniczych metod.

Puszki liturgiczne

Puszki liturgiczne, określane także jako cyborium, stanowią naczynie na konsekrowane komunikanty. To kielich z wieczkiem wykorzystywany do rozdzielania Komunii wiernym w trakcie nabożeństwa.

Patena

Naczynie w kształcie talerzyka, zwane pateną, jest przeznaczone dla konsekrowanej hostii. Nie bez znaczenia pozostaje materiał, z jakiego wykonano ten przedmiot liturgiczny – patena powinna być stworzona z metalu szlachetnego. Jeśli jednak jest inaczej, niezbędne jest pozłocenie lub posrebrzenie jej wnętrza.

Monstrancja

Ozdobne naczynie liturgiczne wystawiane wraz z hostią na ołtarz podczas nabożeństw oraz błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem nosi nazwę monstrancji. Jest ono zbudowane ze stopy, trzonu z nodusem i repozytorium na hostię. Na jego zwieńczeniu nierzadko pojawia się krzyż. Przedmioty te są bogato zdobione, wykonane ze złota, co ma służyć wskazaniu, że Zbawiciel jest w nich obecny w postaci chleba, w realny oraz materialny sposób. Co ważne, monstrancja powinna być zawsze traktowana z należytym szacunkiem.

Kustodia

Przedmiotem liturgicznym, który jest często mylony z monstrancją, jest kustodia. Nie posiada ona jednak zdobień i przeznaczona jest do przechowywania hostii w tabernakulum.

Wśród ważnych przedmiotów liturgicznych można wymienić również fistulę służącą spożywaniu Komunii Świętej pod postacią wina. Oprócz tego, podczas nabożeństw wykorzystuje się m.in. korporał – płótno, na którym rozkłada się liturgiczne naczynia – oraz ampułki z winem i wodą, a także lawetarz, czyli metalowy dzbanek wraz z misą i płóciennym ręcznikiem.