Czym jest terapia współuzależnienia i kiedy należy ją stosować?

Osoba współuzależniona to ktoś, kto podporządkowuje swoje życie uzależnieniu innej osoby. Współuzależnienie może wystąpić, gdy bliska osoba jest uzależniona od narkotyków, alkoholu i innych substancji. Czy jesteś osobą współuzależnioną? Dowiedz się, jak rozpoznać objawy i gdzie szukać pomocy!

Czym jest współuzależnienie?

To całkowite podporządkowanie swojego życia innej osobie i wynikające z tego cierpienie. Osoby współuzależnione żyją życiem uzależnionego partnera lub innych bliskich, a nie swoim własnym.

Co robi taka osoba? Dostosowuje się do partnera, dostosowuje się do rytmu picia lub innych czynności. Porzuca marzenia i traci z oczu to, kim jest. Osoba ta przeżywa wspólne życie i odczuwa je jako naturalną część swojego związku.

Czy współuzależnienie ogranicza się tylko do alkoholizmu?

Termin ten pierwotnie był używany do opisania kogoś, kto cierpiał z powodu alkoholizmu u członka rodziny. Obecnie obejmuje wszystkie rodzaje uzależnień, takie jak narkotyki, hazard i seks.

Współuzależnienie: na co powinieneś zwrócić uwagę?

Najczęściej współuzależnienie występuje w małżeństwie lub partnerstwie, ponieważ jest to najczęstsza forma dominującego zachowania.

Jakie są najczęstsze źródła współuzależnienia? Eksperci od uzależnień zwracają uwagę, że dorastanie w dysfunkcyjnych rodzinach zwiększa ryzyko wpadnięcia w pułapki współuzależnienia.

Syndrom ten może dotyczyć także dorosłych dzieci alkoholików oraz osób, które w dzieciństwie doznawały różnych nadużyć. Współuzależnienie występuje częściej u osób o pewnych cechach.

  • niewystarczająca pewność siebie,
  • niska samoocena,
  • uległość wobec innych ludzi,
  • nadwrażliwość,
  • słaba psychika.

Ten sam wzór zachowania może prowadzić do współuzależnienia i narkomanii u tej samej osoby.

W przeciwieństwie do tego, zależność jednego partnera od drugiego jest inna. Tutaj jedno jest liderem, a drugie jest bardziej skłonne do wykonywania poleceń.

Psychoterapia dla współuzależnionych to podstawa

Rzadko jedna osoba jest dotknięta uzależnieniem. Nawet jeśli jedna osoba może być dotknięta tym schorzeniem, jej bliscy również mogą odczuwać skutki.

Dla współuzależnienia opracowano skuteczne metody leczenia. Stan ten został dokładnie przebadany. Ogólny konsensus jest taki, że współuzależnienie może wystąpić u każdego, kto ma związek małżeński lub miłosny z osobą uzależnioną. Dotyka również tych, którzy mają lub mieli rodziców lub dziadków, którzy zmagają się z uzależnieniami, takimi jak alkoholizm.

Najlepiej jest połączyć terapię dla osoby cierpiącej z osobą współuzależnioną z odpowiednią terapią. Programy terapeutyczne powinny być nastawione na naprawę relacji z rodziną i partnerami. Dzięki temu zwiększy się szansa na sukces. Dotyczy to zarówno indywidualnych, jak i grupowych sesji z terapeutami, które stają się coraz bardziej powszechnymi metodami walki z współuzależnieniem i uzależnieniem. Jeśli czujesz, że masz problem ze swoimi emocjami  sprawdź terapię dla osób współuzależnionych.

Czy można żyć z alkoholikiem i nie być współuzależnionym?

Choć jest to możliwe, niewiele osób jest w stanie utrzymać swoje granice bez profesjonalnej pomocy. Osoba współuzależniona traci swoją tożsamość. W rodzinie panuje chaos, a ludzie gubią się w swoich emocjach.

Granice z partnerem zacierają granice między mną a nimi. Często trudno jest rozpoznać swoje potrzeby w takim otoczeniu.