Konsulat Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie obchodzi 20-lecie działalności. Uroczystości połączone z występem zespołu LÚČNICA oraz wernisażem wystawy pt. „100 lat dyplomacji” odbyły się w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

W wydarzeniu wzięli udział: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, Konsul Generalny Republiki Słowacji Tomáš Kašaj, prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, komendant wojewódzki Policji w Krakowie.

Podczas uroczystości wojewoda Kmita otrzymał pamiątkowe wyróżnienie w uznaniu zasług na rzecz słowacko-polskiej współpracy.

- Dziękuję za to wyróżnienie. Polskę i Słowację łączą sąsiedzkie, bliskie relacje. 541 km wspólnej granicy, stanowiącej ponad 15% całkowitej długości granicy Polski i prawie 40% całkowitej długości granicy Słowacji – zobowiązuje. Na wielu płaszczyznach prowadzimy owocną współpracę, ale mam nadzieję, że będziemy ją nadal rozwijać. Wspólnie jesteśmy członkami Grupy Wyszehradzkiej. Łączy nas więcej niż sąsiedztwo. Przynależność do UE i NATO oraz wiele wspólnych problemów w okresie przechodzenia transformacji ustrojowej wpłynęły na intensywność polsko-słowackich stosunków politycznych. Solidnym fundamentem naszych relacji dwustronnych jest współpraca gospodarcza, a w szczególności wymiana handlowa. Gratuluję Panu Konsulowi, pracownikom Konsulatu i wszystkim Słowakom, którzy przez swój pobyt w Małopolsce ubogacają nasz region i wpływają na zacieśnienie naszych dobrych relacji – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który wręczył konsulowi dr. Tomášowi Kašajowi symboliczny upominek.

Jubileusz uświetnił występ słowackiego zespołu artystycznego LÚČNICA, który jest laureatem wielu nagród krajowych i międzynarodowych. Prezentuje on kulturę Słowacji w formie ekspresji tanecznej, instrumentalnej i wokalnej. Jubileuszowi towarzyszy wystawa „100 lat dyplomacji”.

***
Po podziale Czechosłowacji Polska uznała Republikę Słowacką i 1 stycznia 1993 roku zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne.

Więcej: https://www.gov.pl/web/slowacja/slowacja


20221215 XX lat konsulatu Słowacji 20221215 XX lat konsulatu Słowacji 20221215 XX lat konsulatu Słowacji 20221215 XX lat konsulatu Słowacji 20221215 XX lat konsulatu Słowacji 20221215 XX lat konsulatu Słowacji 20221215 XX lat konsulatu Słowacji 20221215 XX lat konsulatu Słowacji 20221215 XX lat konsulatu Słowacji