Moduł Obsługi Spraw dostępny pod adresem mos.cudzoziemcy.gov.pl to nowy serwis internetowy uruchomiony przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Portal umożliwia m.in. przesłanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, wypełnienie formularzy w intuicyjnym kreatorze, poprawne przygotowanie dokumentów oraz uzyskanie informacji na temat procedur migracyjnych. Strona jest dostępna w siedmiu wersjach językowych.

Dzięki nowemu portalowi cudzoziemcy mogą wypełnić on-line formularze wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały oraz przesłać je do właściwego wojewody. Po przesłaniu wniosku w Module Obsługi Spraw, obecnie konieczne jest jego wydrukowanie, podpisanie i przedstawienie wersji papierowej w trakcie osobistej wizyty w urzędzie wojewódzkim. W przyszłości jednak portal zapewni w pełni możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej.

Wypełniając elektroniczny formularz wniosku w Module Obsługi Spraw, tam gdzie jest to możliwe, cudzoziemiec ma do wyboru treść z rozwijanych list. Aby wypełnić wniosek prawidłowo może skorzystać z pomocy kontekstowej, która została przetłumaczona na języki obce oraz z zabezpieczeń przed pozostawieniem wolnych pól przy wypełnianiu wniosków. Rozwiązania te mają na celu zwiększenie efektywności procesu aplikowania o zezwolenie pobytowe już na etapie składania wniosku.


Strona mos.cudzoziemcy.gov.pl umożliwia także:

- sprawdzenie możliwości pobytowych w zależności od sytuacji, w której znajduje się cudzoziemiec,
- dostęp do informacji na temat procedur regulujących kwestie wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z Polski,
- dostęp do bazy najczęściej zadawanych pytań,
- poznanie informacji o najczęściej popełnianych błędach na różnych etapach procedur,
- dostęp do list kontrolnych procedur aby zweryfikować, czy wykonano wszystkie kroki prowadzące do otrzymania zezwolenia pobytowego,
- dostęp do filmów instruktażowych i publikacji Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz innych instytucji,
- korzystanie z formularzy aktywnych PDF do wypełnienia elektronicznie,
- pobranie innych formularzy wniosków w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców.

Portal mos.cudzoziemcy.gov.pl jest dostępny w siedmiu wersjach językowych – polskiej, angielskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, francuskiej, wietnamskiej i arabskiej.


Uwaga - jeżeli cudzoziemiec złożył wcześniej wniosek i oczekuje już na udzielenie zezwolenia na pobyt, nie musi składać nowego wniosku poprzez Moduł Obsługi Spraw.Projekt "Modernizacja Systemu Pobyt v.2 w zakresie utworzenia modułu obsługi spraw" jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań".Portal mos.cudzoziemcy.gov.pl – obtain information, prepare an application or a letter, avoid mistakes

Портал mos.cudzoziemcy.gov.pl - отримати інформацію, підготувати заявку або лист, уникнути помилок

Веб-портал: mos.cudzoziemcy.gov.pl - получить информацию, подготовить заявление или письмо, избежать ошибок

Le portail mos.cudzoziemcy.gov.pl – recevez des renseignements, établissez une demande ou une lettre, évitez les erreurs


Trang mạng mos.cudzoziemcy.gov.pl – bạn hãy lấy thông tin, làm đơn hay văn bản, tránh được các lỗi

البوابة الإلكترونيةmos.cudzoziemcy.gov.pl - احصل على معلومات، قم بإعداد طلب أو خطاب، وتجنب الأخطاء

jpg 1460x616mos - pl, fr, enmos - pl, ua, rumos - pl, vn, ar