Wyjątkowe spotkanie świąteczne, odbyło się dzisiaj w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Z racji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, symbolicznym opłatkiem podzielili się członkowie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. W spotkaniu uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Obecny był także I wicewojewoda Ryszard Pagacz.

- Podtrzymywanie tradycji spotkań opłatkowych to wkład w fundament kultury budowanej dla przyszłych pokoleń. Ich wydźwięk i znaczenie pozostają tym, co integruje, inspiruje i łączy. Dziękuję za zaproszenie do udziału w tym spotkaniu. Niech dzisiaj w sposób szczególny wybrzmią także podziękowania za Państwa pracę i zaangażowanie na rzecz integrowania środowisk opozycyjnych i podejmowania inicjatyw umacniających pamięć o ofiarach reżimu komunistycznego. Dzisiaj Polska jest w pełni niezależna i niezawisła. Ale tylko pozostając świadomym minionych wydarzeń, w sposób odpowiedzialny możemy budować przyszłość naszego narodu – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Podczas spotkania wojewoda odebrał także wyjątkowe odznaczenie. Stowarzyszenie Ofiar Wojny uhonorowało Łukasza Kmitę odznaką Zasłużony dla Stowarzyszenia Ofiar Wojny. Wyróżnienie to przyznane zostało za całokształt działań na rzecz Stowarzyszenia. Uroczystego przekazania dokonał Stanisław Brzeźniak.

Przypomnijmy, Wojewódzka Rada Konsultacyjna została powołana na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, zarządzeniem Wojewody Małopolskiego 8 grudnia 2017 r. Jej członkowie podejmują zadania między innymi w zakresie opiniowania wniosków stron o potwierdzenie nadania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Angażują się także w wydarzenia rocznicowe jak chociażby wspominana dwa dni temu rocznica wprowadzenia stanu wojennego.


20221215 Rada konsultacyjna 20221215 Rada konsultacyjna 20221215 Rada konsultacyjna 20221215 Rada konsultacyjna 20221215 Rada konsultacyjna 20221215 Rada konsultacyjna 20221215 Rada konsultacyjna