Organizowanie spotkań krakowskich policjantów z młodzieżą ukraińską ma za zadanie przybliżyć obcokrajowcom przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju. Na zajęciach omawiana jest przede wszystkim tematyka odpowiedzialności karnej nieletnich, a także zagrożenia z jakimi może zetknąć się młodzież.

5 sierpnia br. policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeprowadzili pogadankę z młodzieżą ukraińską w wieku od 13 do 18 roku życia, spędzającą czas w Centrum Badawczo Rozwojowym Innowacji Społecznych przy Fundacji Ignatianum. Podczas spotkania mundurowi przybliżyli uczestnikom zakres działalności polskiej Policji, opisując przy tym typy umundurowania funkcjonariuszy i wygląd pojazdów służbowych w naszym kraju.

W trakcie zajęć młodzi cudzoziemcy mogli dowiedzieć się jak zgłaszać przestępstwa i wykroczenia oraz w jakich przypadkach korzystać z numeru alarmowego 112.

Policjanci omówili też tematykę zagrożeń z jakimi najczęściej mogą się spotkać młodzi ludzie oraz odpowiedzialności karnej nieletnich w Polsce.

Spotkania takie są ważne dla młodych ludzi, którzy mogą nie czuć się pewnie w naszym kraju, a reguły tu panujące mogą odbiegać od tych które obowiązywały w ich ojczyźnie.

W spotkaniu wzięło udział 25 osób, wspomaganych przez tłumacza.