Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krakowski

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje zainteresowanych absolwentów szkół podstawowych o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski. Prosimy o bezpośredni kontakt z niżej wymienionymi szkołami:

1.  Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach, ul. Krakowska 15, 32-065 Krzeszowice, tel. 12 282 05 40:

  1. Branżowa Szkoła I stopnia – klasa wielozawodowa,
  2. Technik logistyk,
  3. Technik logistyk – klasa mundurowa,
  4. Technik organizacji turystyki,
  5. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie, os. Szkolne 8, 32-085 Giebułtów, tel. 12 419 20 19.


Artykuły promocyjne