Zapraszamy uczniów/uczennice Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale do udziału w rekrutacji na płatne staże zawodowe organizowane w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale:

https://www.lo-skala.edu.pl/component/content/article/39-nowosci/1876-ogoszenie-rekrutacja-na-zajcia-przygotowawcze-do-matury


adwokat Kraków

GoWork.pl - praca w Krakowie

Artykuły promocyjne