Pracownik z Ukrainy rozwiązaniem problemu z niedoborem rąk do pracy?

Na naszym rodzimym rynku pracy od kilku lat w wielu branżach brakuje kompetentnych oraz rzetelnych pracowników. Na szczęście istnieje możliwość zatrudnienia osób pochodzących z Ukrainy, które stale napływają do Polski. Jest to komfortowe rozwiązanie przede wszystkim z powodu wyraźnie uproszczonych przepisów i ograniczonych do minimum kwestii formalnych.

Złożenie oświadczenia to wymóg konieczny

Przedsiębiorca pragnący przyjąć do pracy Ukraińca nie musi ubiegać się o zezwolenie, co z pewnością stanowi dla niego ogromne ułatwienie (nie dotyczy to jednak pracowników typowo sezonowych). Jedynym zadaniem jest tak naprawdę złożenie w powiatowym urzędzie pracy specjalnego oświadczenia o powierzeniu realizowania obowiązków zawodowych cudzoziemcowi. Co istotne, wspomniana instytucja nie przeprowadza żadnego testu weryfikacyjnego, więc cała procedura odbywa się w zaskakująco szybkim tempie.

Dokument po pozytywnym zatwierdzeniu należy odebrać osobiście, ewentualnie za pośrednictwem wyznaczonego pełnomocnika dysponującego pisemnym upoważnieniem. Przy składaniu oświadczenia warto zawsze pamiętać o dołączeniu do niego dowodu osobistego (lub prawa jazdy), odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (z aktualnymi danymi), kopii ubezpieczenia w KRUS (branża rolnicza), kopii dokumentu podróży danego Ukraińca, a także potwierdzenia wniesienia wszelkich niezbędnych opłat.

Łatwa dostępność i niskie koszty

Podstawową zaletą zatrudniania osób z Ukrainy jest to, że nie ma nawet najmniejszego problemu z ich znalezieniem. Masowo emigrują do naszego kraju ze względu na niestabilną sytuację polityczną oraz trudności z utrzymaniem rodziny we własnym państwie. Dodatkowo mają znacznie mniejsze oczekiwania finansowe od Polaków — przynajmniej w pierwszych latach po przyjeździe.

Przypomnijmy, że płaca minimalna na Ukrainie wynosi zaledwie 618 złotych netto, co jest wartością trzykrotnie niższą aniżeli podstawowe wynagrodzenie nad Wisłą. Jak by tego było mało, ceny produktów spożywczych w sklepach utrzymują się na porównywalnym poziomie. Niewątpliwy atut stanowi fakt, że nie istnieje poważna bariera językowa, a różnice kulturowe są stosunkowo niewielkie. Skraca to czas adaptacji i wpływa pozytywnie na komunikację w przedsiębiorstwie.

Pełna dyspozycyjność to duża zachęta dla przedsiębiorców

Ukraińcy to w większości osoby bardzo pracowite, które mogą bez problemu wykonywać obowiązki przez 10, a nawet 12 godzin na dobę. Przyjeżdżają bowiem do nas zarabiać pieniądze, a nie odpoczywać w hotelu lub wynajętym mieszkaniu. Prawdziwą rzadkością jest w tym przypadku nieprzychodzenie do zakładu z powodu choroby czy innych osobistych perturbacji.

Dla potencjalnego pracodawcy znaczenie ma również mobilność Ukraińca — znajduje się on z dala od rodzinnego domu, dlatego jest gotowy podjąć zatrudnienie w dowolnym polskim mieście (np. Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Sieradzu albo Opolu). Ponadto nie protestuje, jeśli musi codziennie dojeżdżać firmowym busem kilkadziesiąt kilometrów z miejsca noclegu do siedziby przedsiębiorstwa. Najważniejsza jest dla niego możliwość szybkiego zgromadzenia środków finansowych, a tym samym wskoczenia na wyższy pułap jakości życia.

Dowiedz się więcej na https://atlaswork.pl/obszar-dzialania/agencja-pracy-tymczasowej-w-krakowie