Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Powszechny Spis Rolny 2020 to największe badanie statystyczne rolnictwa. Z jego wyników będą korzystać rolnicy, którzy są beneficjentami programów rozwoju rolnictwa, a także władze lokalne i centralne planujące programy finansowe i strategiczne. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika z rekomendacji ONZ. W całej Polsce rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 listopada 2020 r.

Sprawdź szczegóły i zapoznaj się z ulotką.

spis rolny_grafikazał. - grafika na stronę internetową_Facebooka-1