W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się dzisiaj spotkanie wojewody Łukasza Kmity z Konsulem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec. Dr Michael Groß objął niedawno funkcję dziekana korpusu dyplomatycznego.

Rozmawiano przede wszystkim o aktualnej sytuacji w Europie i Polsce. Dominującym tematem była bieżąca sytuacja epidemiczna i wyzwania, jakie niesie ona za sobą. Mimo wszystko, obie strony wyraziły nadzieję na tradycyjne wspólne spotkanie z okazji święta 11 listopada. 

- Nie wiemy jak rozwinie się sytuacja, ale żywię głęboką nadzieję, że uda się zorganizować spotkanie ze wszystkimi konsulami i ambasadorami z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Korzystając z okazji, chciałbym prosić, aby Pan Konsul zechciał wygłosić kilka słów podczas uroczystości – mówił wojewoda Łukasz Kmita.  20200929 konsul Niemiec 20200929 konsul Niemiec 20200929 konsul Niemiec 20200929 konsul Niemiec