Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Studia podyplomowe HR – dla kogo?

Na sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi składa się wiele czynników, począwszy od prawidłowej rekrutacji, poprzez wdrożenie nowych pracowników, szkolenia, oceny i analizy, gratyfikacje oraz budowanie lojalności pracownika. Jak widać, złożoność zagadnienia jest duża. A profesjonalizm w tym zakresie jest konieczny. Studia podyplomowe HR umożliwiają zdobycie wiarygodnej i aktualnej wiedzy, z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim.

Studia podyplomowe dla menadżerów i szefów firm

Wraz ze wzrostem świadomości znaczenia sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi, w budowaniu sukcesu firmy, działy HR stały się jednym z najistotniejszych ogniw w przedsiębiorstwach. Jeszcze kilkanaście lat temu, nie istniały jednak oddzielne kierunki studiów, które skupiały się tylko i wyłącznie na procesach zarządzania kapitałem ludzkim.

Takie kierunki jak Zarządzanie i marketing czy Administracja nie poruszają wielu istotnych kwestii z zagadnień HR. Jest to bowiem kierunek interdyscyplinarny, który łączy w sobie wiedzę z różnych dziedzin, takich jak psychologia, zarządzanie, statystyka, prawo pracy czy księgowość.

Co istotne, sprawne poruszanie się w tematyce zarządzania zasobami ludzkimi nie jest domeną jedynie osób pracujących w działach HR. Tego typu wiedza jest czymś niezwykle przydatnym dla wszelkiego rodzaju menadżerów, którzy zarządzają określoną grupą pracowników, a także dla szefów przedsiębiorstw.

Dlatego też HR studia podyplomowe to świetny sposób na zwiększenie swoich zawodowych kwalifikacji i zdobycie praktycznej oraz niezwykle przydatnej wiedzy, która pozwoli bardziej świadomie, a przez to lepiej i efektywniej, zarządzać zespołami pracowniczymi. Przy czym warto pamiętać, że studia podyplomowe HR są dedykowane osobom, które już mają wykształcenie wyższe I lub II stopnia.

Studia podyplomowe HR

Tajniki zarządzania kapitałem ludzkim – dlaczego warto je znać?

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest obecnie elementem strategicznym dla przedsiębiorstw i organizacji. Duża fluktuacja pracowników okazała się dla pracodawców czymś bardzo niekorzystnym. Każdy pracownik obok zysku generuje również koszt. Żeby jego zatrudnienie było dla firmy opłacalne, konieczne są odpowiednie struktury usprawniające procesy rekrutacyjne, adaptacyjne, szkoleniowe, analityczne oraz gratyfikacyjne, które wpływają na wzrost wydajności zatrudnionych osób.

Kiedy pracodawca inwestuje w kwalifikacje pracownika, poprzez jego szkolenia, jednak nie potrafi pracownika zatrzymać u siebie, to jest stratny. Podobnie jest przy zatrudnieniu osób, które na dane stanowisko się nie nadają i rekrutacja musi być powtórzona, a zadania, jakie miał pracownik są dalej niezrealizowane. Takie błędy są bardzo kosztowne.

Dlatego dzisiaj inwestuje się olbrzymie nakłady na działy HR oraz szkolenie menadżerów w obszarze coachingu i motywacji. HR studia podyplomowe umożliwiają zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności do sprawnego zarządzania ludźmi zarówno pracownikom działów HR, jak i menadżerom czy właścicielom firm.

HR studia podyplomowe w Krakowie – jakie wybrać i czym się kierować?

W Krakowie studia podyplomowe z zarządzania kapitałem ludzkim dostępne są na kilku uczelniach, zarówno państwowych, jak i prywatnych. Dlatego z pewnością nie będziemy mieli żadnych problemów ze znalezieniem najbardziej odpowiadającej nam oferty. Najczęściej tego typu studia realizowane są w ciągu dwóch semestrów.

Przy wyborze uczelni, warto zapoznać się z programem zajęć oraz sprawdzić, czy wiedzę będą nam przekazywać jedynie teoretycy, czy jednak będziemy mieć możliwość uczenia się od praktyków. Wiadomo bowiem, że najwięcej nauczymy się od ludzi, którzy mają do czynienia na co dzień z danym tematem czy zagadnieniem.