Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Krakowscy twórcy i artyści oraz osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami mogą starać się o stypendia w ramach pakietu działań wspierających sektor kultury i twórców „Kultura odporna” – właśnie rozpoczął się nabór wniosków.

„Kultura odporna” – stypendia na działania twórcze i artystyczne
Fot. pixabay.com

W związku rozszerzaniem się i skutkami pandemii COVID-19, która mocno dotknęła także obszar kultury, Kraków przygotował i wdraża pakiet działań wspierających „Kultura odporna” – w tym między innymi stypendia na działania twórcze i artystyczne.

Wniosek o stypendium powinien zawierać  informacje na temat planowanego zamierzenia i jego ram czasowych, opis dotychczasowego dorobku twórczego, a także dane kontaktowe wnioskodawcy i oświadczenie do celów podatkowych. Do wniosku można dołączyć także rekomendację związku twórczego. Kwota stypendium wynosi 2 500 zł brutto miesięcznie.

Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową do 31 maja lub 31 sierpnia. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.