Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Minęło ponad półtora roku od kiedy Wojewoda Małopolski realizuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, wykonywane wcześniej przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Zobacz również: https://faktykrakowa.pl/20201209333871/jak-wybrac-konto-oszczednosciowe

Do końca sierpnia 2019 roku załatwiliśmy około 89 000 spraw, w tym ponad 44,5 tysiąca spośród spraw niezałatwionych wcześniej przez Marszałka. Załatwiliśmy 99% przejętych od Marszałka wniosków z zakresu Programu Rodzina 500+. Załatwiliśmy też około 44 000 spraw, które wpłynęły do Wojewody po 1 stycznia 2018 r., tj. po dacie przejęcia zadania.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jak uzyskać informację o swojej sprawie, o swoim wniosku, zapytaniach instytucji zagranicznej?

1. Formularz kontaktowy na stronie www.muw.gov.pl

Jeśli chcą Państwo sprawdzić stan sprawy dotyczącej ustalenia koordynacji, zachęcamy do wypełnienia naszego formularza kontaktowego na stronie www.muw.gov.pl . Informacji udzielimy w oparciu o dane zawarte w naszym systemie informatycznym.

2. Infolinia

Uruchomiliśmy dla Państwa specjalną infolinię: tel. 12 430 29 73. Infolinia jest czynna:
- w poniedziałki w godzinach od 9.00-16.30
- od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00

Można za jej pośrednictwem uzyskać informacje w zakresie: daty wpływu wniosku, statusu sprawy, lokalizacji wpływu wniosku. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla mieszkańców całej Małopolski – bez względu na to, czy sprawa prowadzona jest w Krakowie czy w Delegaturach w Tarnowie czy Nowym Sączu.

3. Kontakt osobisty

Zapraszamy w poniedziałek w godz. 14.00-17.00, od wtorku do piątku w godz.8.00-11.00: w Krakowie  - Plac Na Stawach 3, w Nowym Sączu – przy ul. Jagiellońskiej 52, w Tarnowie – przy al. Solidarności 5-9.

Jak pracujemy?

W związku ze znaczną liczbą wpływających wniosków (dotyczących głównie przyznania świadczenia wychowawczego) zdecydowaliśmy się zmienić kategorie spraw priorytetowych. W okresie październik 2019 roku - marzec 2020 roku w pierwszej kolejności będą załatwiane wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 oraz świadczeń opiekuńczych i rodzicielskich, a także zapytania zagraniczne (formularze otrzymane z zagranicznych instytucji właściwych). Po zakończeniu rozpatrywania wniosków o świadczenia wychowawcze skoncentrujemy się na realizacji niezakończonych spraw dotyczących wcześniejszych okresów zasiłkowych, które wpłynęły do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie po 1 stycznia 2018 roku oraz na postępowaniach z wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020.

Koncentracja wysiłków na przyznaniu świadczenia wychowawczego wynika ze społecznej wagi Programu Rodzina 500 Plus oraz faktu, iż ma on największe znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia w zakresie zabezpieczenia potrzeb rodzin. Priorytetowe traktowanie świadczeń opiekuńczych i rodzicielskich wynika z ich społecznego znaczenia oraz konieczności zapewnienia pomocy niepełnosprawnym beneficjentom. Do grupy zadań priorytetowych zaliczono też zapytania zagraniczne (formularze) celem zabezpieczenia interesów rodzin starających się o przyznanie świadczeń w innych państwach.

Przyśpieszamy tempo realizacji zadania

Opracowaliśmy jednolite i uproszczone procedury w oparciu o szablony decyzji generowane bezpośrednio z systemu informatycznego, zmodyfikowaliśmy tryb przyjmowania stron i odpowiedzi na skargi i interwencje w celu odciążenia pracowników załatwiających sprawy od tego typu czynności, wzmocniliśmy też współpracę z gminami w zakresie pełnego kompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosków. Prowadzimy stały monitoring liczby załatwianych spraw i wydajności pracowników.

Jakie cele stawiamy sobie na 2019 r.?

Szacujemy, że do końca 2019 roku zakończymy około 67 000 spraw. Aktualnie naszym celem jest podjęcie do końca września 2019 roku czynności we wszystkich sprawach, które wpłynęły do Wojewody Małopolskiego w okresie 1 stycznia 2018 roku – 30 czerwca 2019 roku. W IV kwartale 2019 roku planujemy skoncentrować się na rozpatrywaniu nowych wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 oraz świadczeń opiekuńczych i rodzicielskich.

Dziękujemy za dotychczasową i prosimy o dalszą Państwa wyrozumiałość.

Informacja