Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

W niedzielę, 16 czerwca, odbędą się wybory uzupełniające do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w okręgu wyborczym nr 15. Głosowanie odbędzie się w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Klubie Krzesławice na ul. Wańkowicza 17. Głosowanie będzie trwać od godz. 7 do 21.

Wybory uzupełniające do Rady Dzielnicy XVII
Fot. telewizja.krakow.pl

Więcej informacji o wyborach uzupełniających, w tym o warunkach udziału wyborców w tym głosowaniu, znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMK.


1000 Znaków do wykorzystania