Sport łączy pokolenia, integruje rodziny
Fot. Magiczny Kraków

Przejdź do:

OPIS PROGRAMU >>>

HARMONOGRAM >>>

AKTUALNOŚCI >>>

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa wraz z Krakowską Szkołą Wushu uruchomił pilotażowo nowatorski program sportowy pn.: „Sport łączy pokolenia, integruje rodziny”, którego realizacja  planowana jest w okresie od 29 kwietnia 2019 r. do 28 września 2019 r.  

Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci i ich rodziców w zajęciach sportowych z zakresu Kung Fu, Wushu wraz z elementami gimnastyki oraz podstawy samoobrony dla dorosłych.

Zajęcia mają na celu aktywizację fizyczną dzieci i młodzieży szkolnej, przeciwdziałanie przemocy, agresji interpersonalnej i uzależnieniom oraz profilaktykę wad postawy, nadwagi, otyłości i integrację międzypokoleniową.

 Głównymi celami i zadaniami programu są m.in.:

  • Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia.
  • Edukacja dzieci i młodzieży, a także rodziców z zakresie higienicznego trybu życia.
  • Przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy, agresji interpersonalnej i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, pomoc dzieciom ze środowisk zubożałych czy dotkniętych patologią społeczną.
  • Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych.
  • Możliwość integracji grup podczas ćwiczeń, a przede wszystkim przez uczestniczenie w zajęciach rodziców, wpływając tym samym na zacieśnienie więzi rodzinnych.
  • Zaangażowanie rodziców we wzmacnianie więzi rodzicielskich poprzez realizację wspólnych zainteresowań.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu we wskazanych szkołach, natomiast w weekendy przewidziane są spotkania podsumowujące, podczas których przeprowadzane będą konkursy
z nagrodami. Lokalizacja weekendowych spotkań będzie różna (informacje będą podawane uczestnikom na bieżąco oraz dostępne na stronach klubu Krakowska Szkoła Wushu oraz Wydziału Sportu.

Lokalizacje zajęć:

  1. Społeczne Gimnazjum nr 3, os. Dywizjonu 303 nr 35, 31-874 Kraków
  2. Szkoła Podstawowa nr 64, ul. Sadzawki 1, 31-465 Kraków
  3. Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5, 31-564 Kraków

UWAGA!

Społeczne Gimnazjum nr 3: Pierwszy trening organizacyjny i zapisy 29.04.2019 r. godz. 16.30

Szkoła podstawowa nr 64 : Spotkanie organizacyjne i zapisy  07.05.2019 r.  godz. 18.00

Szkoła Podstawowa nr 39: Spotkanie organizacyjne i zapisy 07.05.2019 r.  godz. 19.30