„Co nowego w Ordynacji Podatkowej – reforma ogólnego prawa podatkowego” – pod takim tytułem potrwa XIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego, organizowana przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-24 marca, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

XIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego
Fot. materiały prasowe

Z uwagi na dynamikę zmian w prawie podatkowym, tematem tegorocznej konferencji będzie „Reforma ogólnego prawa podatkowego”. Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszą problematykę projektu nowej ordynacji podatkowej, wskazując najistotniejsze kwestie oraz wyrażając swoją opinię. W tym roku po raz pierwszy w ramach konferencji zostanie zorganizowana debata, która będzie polem do dyskusji i wymiany poglądów przez uznanych w środowisku prelegentów.

Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego jest niepowtarzalną okazją na zagłębienie się w świat prawa podatkowego przy pomocy największych ekspertów w tej dziedzinie. Zaproszenie do udziału kierowane jest zarówno stronę studentów, dla których uczestnictwo w konferencji może okazać się pomocne w zrozumieniu mechanizmów rządzących prawem podatkowym, jak i osób już doświadczonych, którym konferencja daje możliwość do skonfrontowania swojej wiedzy i poglądów z innymi praktykami prawa podatkowego.

Wysoki poziom konferencji zapewnią zaproszeni prelegenci, wśród których znajdują się między innymi prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr hab. Wojciech Morawski, prof. dr hab. Witold Modzelewski, Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów – Maciej Żukowski czy przedstawiciele największych firm doradztwa podatkowego.

Więcej informacji na temat konferencji oraz rejestracje na wydarzenie można znaleźć na stronie: www.podatki.confer.uj.edu.pl oraz na Facebooku.

Rejestracja na konferencję potrwa do 18 marca. Odbywa się poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej wydarzenia. Opłata konferencyjna wynosi 200zł – zwolnieni są z niej między innymi studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi.

Udział w konferencji jest jedną z form podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych, o których mowa w rozdziale VIa Załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych. Za udział w całej Konferencji przyznane będzie 10 punktów. W przypadku radców prawnych będzie to 5 punktów.