Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Dzięki tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo w nowohuckich Kościelnikach. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie buduje przy ul. Pysocice nową remizę strażacką. Swoją siedzibę będzie tam miała OSP Kościelniki. Wartość projektu to blisko 3,5 mln zł.

W Kościelnikach „rośnie” remiza
Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Realizacja projektu trwa od jesieni ubiegłego roku. Wykonawca zadania - firma Murkrak Sp. z o.o. – zaczął od oczyszczenia terenu, gdzie zaplanowano remizę: rozebrany został murowany barak, blaszana wiata i garaż. Wykonano roboty ziemne, a teren przygotowano pod wykonanie fundamentów.

Wraz z nastaniem wiosny, firma pracująca na zlecenie ZIM Kraków rozpoczęła wykonywanie zasadniczych prac fundamentowych. Stawiane są kolejne ściany elewacyjne budynku. Zgodnie z harmonogramem, w tym roku prace powinny się zakończyć na etapie stanu surowego zamkniętego, czyli remiza będzie zadaszona oraz wstawione drzwi i okna. Na 2019 rok zaplanowano prace wewnątrz budynku, montaż instalacji i wykańczanie poszczególnych pomieszczeń. Na końcu zaaranżowane będzie otoczenie oraz wykonany wewnętrzny układ drogowy.

Remiza strażacka w Kościelnikach powstaje według projektu krakowskiego Biura Projektów i Ekspertyz ARCHIKON. Będzie to budynek parterowy z poddaszem użytkowym. Znajdzie się tam garaż, sala ćwiczeń, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze sanitarne. Remiza będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe dane budynku remizy OSP Kościelniki:

  • Powierzchnia zabudowy: 528,8 m²
  • Powierzchnia całkowita: 1061,87 m²
  • Powierzchnia użytkowa: 788,82 m²
  • Kubatura obiektu: 4031,4 m³
  • Wysokość maksymalna (wysokość wieży): 15,45 m
  • Wysokość maksymalna budynku: 10,03 m
  • Ilość kondygnacji nadziemnych: 2


1000 Znaków do wykorzystania