Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Policjanci z krakowskiej drogówki wspólnie ze strażnikami miejskimi i inspektorami ruchu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie, przeprowadzili we wtorek działania w ramach akcji „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”, mającej poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. 

Straż miejska i Policja dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
Fot. Tomasz Róg / krakow.pl

W czasie akcji zwrócono uwagę na prawidłowe i bezpieczne korzystanie z przejść dla pieszych i zagrożenia związane z nieostrożnym i niezgodnym z przepisami przechodzeniem przez jezdnię. Piesi otrzymywali elementy odblaskowe wraz z informacją o zasadności ich używania. Rowerzystom przypominano o ich prawach i obowiązkach na drogach, chodnikach i ścieżkach rowerowych.

W trakcie całodziennych działań strażnicy miejscy nałożyli 29 mandatów karnych na kwotę 2400 złotych, przygotowali 1 notatkę pod wniosek o ukaranie do sądu, pouczyli 35 osób. 


1000 Znaków do wykorzystania