Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Urząd Miasta Krakowa informuje o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie sprzedaży alkoholu bezpośrednio do Urzędu – drogą papierową lub elektroniczną.

Sprzedaż alkoholu – składanie uwag do projektów uchwał
Fot. pixabay.com

10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie 9 marca 2018 r. W związku z tym Rada Miasta Krakowa  musi podjąć w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowe uchwały określające maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta oraz zasady usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Na podstawie znowelizowanych przepisów, Rada Miasta Krakowa będzie mogła podjąć również uchwałę w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Przedłożenie projektów uchwał Radzie Miasta Krakowa jest planowane w maju 2018 r.

Opinie i wnioski dotyczące sprzedaży alkoholu można składać w siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków lub wysłać pocztą na adres siedziby Wydziału oraz w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja o aktualnym stanie prac, zestawienie opinii Dzielnic, mieszkańców i innych zainteresowanych osób na temat sprzedaży alkoholu oraz inne niezbędne informacje znajdują się na stronie www.bip.krakow.pl.

Przypomnijmy: w związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi sprzedaży alkoholu, Urząd Miasta Krakowa przyjmował od mieszkańców, Rad Dzielnic oraz innych instytucji uwagi i wnioski dotyczące sprzedaży alkoholu. Opinie w tej sprawie można było składać do 15 marca. Do 20 marca br. wpłynęły do Urzędu Miasta Krakowa 62 uwagi od mieszkańców i innych zainteresowanych osób. Ponadto, 8 miejskich jednostek oraz innych instytucji wyraziło swoją opinię.

W przypadku Dzielnic Miasta Krakowa, wpłynęło 13 stanowisk lub ich projektów.

Za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach nocnych opowiedziały się Dzielnica I Stare Miasto, Dzielnica II Grzegórzki, Dzielnica IV Prądnik Biały, Dzielnica V Krowodrza, Dzielnica VI Bronowice, Dzielnica VIII Dębniki, Dzielnica XI Podgórze Duchackie, Dzielnica XII Prokocim – Bieżanów, Dzielnica XIII Podgórze, Dzielnica XV Mistrzejowice, Dzielnica XVI Bieńczyce, Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie, Dzielnica XVIII Nowa Huta. Przeciwko takiemu zakazowi wypowiedziały się: Dzielnica IX Łagiewniki Borek Fałęcki, Dzielnica X Swoszowice i Dzielnica XIV Czyżyny. Dzielnice III (Prądnik Czerwony) i VII (Zwierzyniec) się nie wypowiedziały. Odrębnego limitu zezwoleń dla dzielnicy chcą: Dzielnica I Stare Miasto (zmniejszenie liczby punktów w dzielnicy), Dzielnica V Krowodrza, Dzielnica VIII Dębniki, Dzielnica X Swoszowice, Dzielnica XI Podgórze Duchackie, Dzielnica XIV Czyżyny, Dzielnica XV Mistrzejowice, Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie, Dzielnica XVIII Nowa Huta. Natomiast Dzielnica XVI Bieńczyce stoi na stanowisku, aby nie wprowadzać odrębnego limitu dla dzielnicy. Co do zasad usytuowania, opinie są zróżnicowane, pojawiają się między innymi propozycje wprowadzenia zmian, np. poprzez dodanie nowych obiektów chronionych lub zwiększenie odległości od obiektów chronionych, ale część dzielnic nie chce żadnych zmian w tym zakresie.

Jeżeli chodzi o uwagi mieszkańców, to około połowa zgłaszających uwagi wnioskuje o wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Kilkanaście zgłoszeń zawierało wniosek o zmniejszenie liczby punktów sprzedaży alkoholu w Krakowie. Pojawiło się też kilkanaście petycji, aby zwiększyć liczbę punktów sprzedaży wina i generalne wspierać rozwój branży winiarskiej i ułatwić tego typu działalność. Wiele zgłoszeń zawierało skargi na działalność konkretnego punktu sprzedaży, co będzie skutkować wszczęciem postępowań o cofnięcie zezwoleń w tych lokalizacjach.

Zebrany materiał był podstawą do przygotowania konkretnych projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, w sprawie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu w placówkach handlowych. Projekty te zostaną w kwietniu przedłożone – zgodnie z wymogiem ustawowym – do zaopiniowania Radom Dzielnic oraz Dowódcy Garnizonu Krakowskiego. Przedłożenie projektów uchwał Radzie Miasta Krakowa planowane jest na maj br. Należy pamiętać, że Prezydent Miasta Krakowa jest jedynie inicjatorem tego typu uchwał, natomiast ostateczna decyzja w sprawie limitów i innych przepisów dot. sprzedaży alkoholu należy wyłącznie do Rady Miasta Krakowa.


1000 Znaków do wykorzystania