Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

W kwietniu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, na ul. Tynieckiej 6, zaprasza wszystkich chętnych, którzy chcą się zapoznać z działalnością placówki, spotkać ze specjalistami czy zwiedzić pracownie, na dwa dni otwarte, w soboty, 7 i 14 kwietnia.

Poznaj wyjątkowe szkoły na Tynieckiej!
Fot. materiały prasowe

Dyrekcja oraz wychowawcy i nauczyciele ośrodka zapraszają dzieci i młodzież z wadą wzroku wraz z rodzicami, ale także wszystkich, którzy chcieliby bliżej poznać codzienną pracę placówki, jej osiągnięcia, a także wyzwania, z jakimi mierzy się ośrodek.

Terminy dni otwartych:

7 kwietnia (sobota) i 14 kwietnia (sobota), w godz. 9.00–13.00.

W programie:

  • spotkania ze specjalistami: wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oddziału przedszkolnego, terapii widzenia, orientacji przestrzennej, rehabilitacji ruchowej, terapii audio-psycho-lingwistycznej, technik brajlowskich i innych,
  • konsultacje z pedagogiem, psychologiem oraz doradcą zawodowym,
  • rozmowy z dyrekcją w sprawie rekrutacji do szkół wchodzących w skład ośrodka,
  • zwiedzanie ośrodka, w tym pracowni szkolnych (biologicznej, tyfloinformatycznej, masażu, studia nagrań, plecionkarskiej, ogrodniczej, biurowej), basenu, siłowni, sali gimnastycznej,
  • multimedialna prezentacja ośrodka oraz dodatkowe atrakcje.

1000 Znaków do wykorzystania