Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

W marcu ruszyły bezpłatne ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w Bronowicach – tzw. sportowe soboty. Projekt będzie realizowany do końca roku dzięki środkom z budżetu obywatelskiego Krakowa. Najmłodsi mieszkańcy dzielnicy VI, w wieku od 6 do18 lat, pod okiem trenerów, biorą udział w zajęciach sportowych z elementami różnych sportów drużynowych.

Budżet obywatelski: tak Bronowice promują sporty drużynowe
Fot. Bronowickasiatkówka.pl

Projekt „Sportowe soboty” został zgłoszony w ramach Budżetu Obywatelskiego Krakowa w zeszłym roku. Spodobał się mieszkańcom, a zwłaszcza rodzicom, którzy dostrzegli w nim sposób na aktywizację swoich pociech oraz walkę z siedzącym trybem życia. Szybko okazało się też, że intuicja pomysłodawców była słuszna – dzieci i młodzież, często mocno obciążone obowiązkami szkolnymi i wieloma zajęciami pozalekcyjnymi w tygodniu, chętnie przychodzą pograć i poćwiczyć właśnie w sobotnie poranki i przedpołudnia.

– Zajęcia dopiero ruszyły, a frekwencja już przerosła nasze oczekiwania. Uczestnicy są podzieleni na trzy grupy wiekowe: 6–9 lat, 10–14 lat oraz 15–18 lat. Przy tworzeniu grup bierzemy też pod uwagę sprawność motoryczną. W każdej grupie jest około 20 uczestników – mówi Magdalena Kozień z Fundacji Towarzystwo Sportowe Bronowicka Siatkówka, będącej realizatorem zajęć.

Zajęcia mają charakter otwartego naboru – do grup ćwiczących można dołączyć zawsze na początku każdego miesiąca. Jeden trening trwa 90 minut. W sumie, dzięki projektowi, do końca roku odbędzie się około 36 sportowych sobót.

Miejsce realizacji zajęć:

  • Szkoła Podstawowa nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera ul. Katowicka 28 w Krakowie
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. prof. Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego, ul. Na Błonie 15d w Krakowie

Harmonogram zajęć:

  1. Szkoła Podstawowa nr 50 ul. Katowicka 26:
  • Grupa młodzik – 9.00 – 10.20
  • Grupa Kadet – 11.00 – 12.30

2. Gimnazjum 19 ul. Na Błonie 15B:

  • Grupa mini – 9.00 – 10.30

Dane opublikowane przez GUS wskazują, że zaledwie 20% dzieci i młodzieży uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, z czego 80% nie więcej niż dwa razy w tygodniu. Tymczasem zalecana przez WHO dawka ruchu to minimum 6 godzin w tygodniu. Zajęcia sportowe, takie jak te organizowane w Bronowicach, mają walor profilaktyki prozdrowotnej, promują zdrowy tryb życia, minimalizują skutki spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież przed komputerem, wyrabiają nawyk aktywnego wypoczynku, przeciwdziałają chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), sprzyjają integracji między rówieśnikami i przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu.


1000 Znaków do wykorzystania