Ciepło, tak jak dobro, jest podzielne! Wie o tym Kraków!
Czwartek w Krakowie – sprawdź, co dziś słychać w kulturze!
Świąteczne drzewko z Łabowca ozdobi Rynek Główny
I ślubuję Ci czystość... – Andrzej Mleczko walczy o czyste powietrze
Pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimowym
Przerwa w dostawie energii cieplnej w Nowym Bieżanowie
I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza
Forum samorządowe w Muszynie
2017-11-21
Forum samorządowe w Muszynie
W Muszynie w dniach 20-22 listopada odbywa się kolejne już Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, w którym jak co roku licznie uczestniczą samorządowcy z naszego regionu. W spotkaniu wzięli również udział wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz dyrektorzy wydziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Była to okazja do podsumowania dwóch lat pracy polskiego rządu.

- Prowadzenie dialogu z samorządem uważam za niezbędne. Forum stanowi doskonałą okazję do tego, by porozmawiać o sprawach ważnych dla mieszkańców województwa, takich jak rynek pracy, inwestycje czy polityka społeczna . To również bardzo dobra sposobność do podsumowania zadań realizowanych wspólnie przez administrację rządową i samorządową – mówił wojewoda małopolski.
Profesjonalnie i nowocześnie
2017-11-22
Profesjonalnie i nowocześnie
Małopolski Urząd Wojewódzki otrzymał dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na realizację dwóch projektów:
1. Modernizacja strefy obsługi klienta wraz z niezbędnym wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych do obsługi obywateli państw trzecich w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, projekt nr 16/7-2017/OG-FAMI/.
2. Doposażenie w sprzęt IT i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i multimedialnych wspierających realizację zadań Wojewody Małopolskiego dotyczących obywateli państw trzecich oraz utworzenie i zapewnienie działania infolinii dedykowanej powyższym zagadnieniom, projekt nr 17/7-2017/OG-FAMI/.


W ramach pierwszego projektu przeprowadzone zostaną prace adaptacyjno-remontowe w pomieszczeniach siedziby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (Kraków, ul. Przy Rondzie 6) przeznaczonych do załatwiania spraw obywateli państw trzecich oraz doposażenie tych pomieszczeń m.in. w nowe stanowiska przyjmowania klientów i nowoczesny system elektronicznego zarządzania ruchem klientów umożliwiający uruchomienie funkcji umawiania wizyt klientów przez internet. Przewiduje się również utworzenie profesjonalnego stanowiska informacyjnego.
Konferencja „ Jak prowadzić profilaktykę zakażeń HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową”
2017-11-22
Konferencja „ Jak prowadzić profilaktykę zakażeń HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową”
W Centrum Konferencyjnym Szpitala Jana Pawła II w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Jak prowadzić profilaktykę zakażeń HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową”. W spotkaniu wziął udział wicewojewoda małopolski Józef Gawron.

1 grudnia z inicjatywny Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS. Przy tej okazji odbywają się liczne konferencje, happeningi oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS.

Obecność wicewojewody małopolskiego na konferencji była związana z powołaniem 30 marca 2017 roku Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie małopolskim.
Kolejny kongres Open Eyes Economy Summit uwieńczony sukcesem
Pięć prostych kroków, czyli jak zostać dawcą szpiku
Porozmawiają o problemie zanieczyszczenia powietrza