<a href=Kraków to nie skansen - rozmowa o architekturze miasta"/>
Małopolski Urząd Wojewódzki na Targach Pracy
2018-04-11
Małopolski Urząd Wojewódzki na Targach Pracy
Zakończyły się Targi Pracy organizowane przez Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wydarzenie odbyło się w Auditorium Maximum przy ulicy Krupniczej 33. Także Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zaprezentował swoje oferty pracy, praktyk i wolontariatu.

Głównie pytano nas o możliwość zatrudnienia lub praktyk w Wydziałach: Finansów i Budżetu, Polityki Społecznej, Administracji i Logistyki, Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego oraz w Biurze Wojewody.

Tematy dnia z wojewodą małopolskim
2018-04-11
Tematy dnia z wojewodą małopolskim
Goszczący w programie „Tematy dnia” TVP 3 Kraków wojewoda małopolski Piotr Ćwik podsumował wizytę ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego w naszym regionie. W rozmowie wojewoda odniósł się m.in. do wręczonych samorządowcom promes na odbudowę infrastruktury komunalnej, spotkania ministra z małopolskimi służbami oraz uhonorowania przez szefa MSWiA najbardziej zasłużonych funkcjonariuszy.

Wojewoda zaznaczył, że przekazane dziś rządowe środki na realizację zadań popowodziowych na drogach w Małopolsce opiewają na sumę 33 mln zł i przeznaczone zostaną na 70 zadań z całej Małopolski. Piotr Ćwik przedstawił również procedurę pozyskiwania tych środków. Należy nadmienić, że niektóre ze szkód są wynikiem jeszcze powodzi z roku 2010.