Wizyta konsula honorowego Austrii oraz przedstawicieli Austriackiego Czarnego Krzyża
2018-05-10
Wizyta konsula honorowego Austrii oraz przedstawicieli Austriackiego Czarnego Krzyża
Wicewojewoda małopolski Józef Gawron gościł konsula honorowego Austrii Andrzeja Tombińskiego oraz przedstawicieli Austriackiego Czarnego Krzyża – m.in. prof. ppłk. Friedrich Schustera oraz prof. płk. Erwina Fitza. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk oraz państwo Krystyna i Edward Kucałowie z Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego.

Rozmawiano głównie o upamiętnianiu i rewitalizacji małopolskich cmentarzy wojennych oraz o ich wiosennym przeglądzie, który jest corocznie organizowany na terenie województwa małopolskiego. Jak podkreślił wicewojewoda Józef Gawron, dla Polaków otaczanie troską i pamięcią grobów wojennych jest szczególnie ważne ze względu na naszą historię.
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie będzie otwarty w sobotę 19 maja
2018-05-10
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie będzie otwarty w sobotę 19 maja
W sobotę 19 maja Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie będzie otwarty w godzinach od 7:30 do 15:30. Zgodnie z zarządzeniem szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka 4 maja 2018 r. był dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. Urzędy będą natomiast otwarte w sobotę 19 maja.

Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2018 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień dotyczy rządowej administracji centralnej (ministerstwa i urzędy centralne) oraz terenowej (m.in. urzędy wojewódzkie, administracja skarbowa, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne). Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulowany jest odrębnymi przepisami.

Treść zarządzenia
Małopolska górą!
2018-05-10
Małopolska górą!
Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie projektów własnych wojewodów w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021. Projekty wojewody małopolskiego Piotra Ćwika znalazły się na pierwszym, drugim oraz dziesiątym miejscu.

Naszym zwycięskim projektem okazały się „Historyczne gry miejskie – 100 lat niepodległości”. Przyznano nam na ten cel prawie 40 tys. zł. Założeniem projektu jest przeniesienie – mających przeszło 100 lat – doświadczeń organizacji harcerskich w pracy wychowawczej na grunt gier dla całych rodzin, a także upowszechnienie wiedzy związanej z historią Polski, tradycją i kulturą regionalną.