W tradycje Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie głęboko wpisane są uroczystości barbórkowe. Nawiązują one do zwyczajów starych austriackich szkół górniczych, które zostały przeszczepione przez profesorów uczelni na krakowski grunt. Jest to święto wszystkich absolwentów i sympatyków AGH oraz kadry akademickiej. W tegorocznych uczelnianych obchodach wziął udział I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, który odczytał list skierowany do uczestników uroczystości przez premiera Mateusza Morawieckiego oraz wręczył odznaczenia państwowe.

Barbórka to prawdziwa perła naszej narodowej kultury. To wielkie święto górników i ich najbliższych, a także wszystkich pracujących w przemyśle wydobywczym i nadzorze górniczym. Uroczystości barbórkowe są świadectwem siły wielowiekowej tradycji, współtworzą tożsamość górniczego stanu. Przekazywany przez pokolenia etos pracy jest skarbnicą wartości, aktualnych mimo zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy podejmują się wykonywania trudnej i odpowiedzialnej pracy górniczej – napisał premier Mateusz Morawiecki.

Barbórka w murach AGH w Krakowie była również okazją do wręczenia odznaczeń państwowych. I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz udekorował 20 osób Medalami za Długoletnią Służbę. Są one nadawane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.

Barbórka to wyjątkowe święto dla wszystkich związanych z przemysłem wydobywczym. Jednoczy górników we wspólnym świętowaniu tradycji formowanych przez wieki. Uroczystość ta odbywa się w Akademii Górniczo-Hutniczej każdego roku, pokazując, jak ważna więź łączy górnictwo z nauką. Dziękuję za kultywowanie tej tradycji i uczenie jej kolejnych pokoleń. Życzę wielu sukcesów! Niech patronka, święta Barbara, czuwa nad Państwem i przynosi Wam wszelką pomyślność – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Podczas obchodów barbórkowych nie zabrakło również tradycyjnego „skoku przez skórę”. Jest to symboliczne pasowanie na górnika studentów I roku kierunku górnictwo i geologia.

Więcej o tradycjach kultywowanych w AGH: https://www.agh.edu.pl/o-agh/uroczystosci-uczelniane


20231208_Dzien_Gornika_AGH 20231208_Dzien_Gornika_AGH 20231208_Dzien_Gornika_AGH 20231208_Dzien_Gornika_AGH 20231208_Dzien_Gornika_AGH 20231208_Dzien_Gornika_AGH 20231208_Dzien_Gornika_AGH 20231208_Dzien_Gornika_AGH 20231208_Dzien_Gornika_AGH 20231208_Dzien_Gornika_AGH