- 1 października uruchomiony został nowy, dodatkowy podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego. Nowy punkt na mapie bezpieczeństwa Małopolski znajduje się w Nowej Wsi Szlacheckiej w gminie Czernichów, w powiecie krakowskim. To kolejne wzmocnienie i zrównoważenie systemu ratownictwa medycznego w Małopolsce - mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Dziś na briefingu prasowym w Nowej Wsi Szlacheckiej podsumowano działania, które doprowadziły do uruchomienia w tej lokalizacji nowego, dodatkowego ZRM-u.

Obecni byli: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, poseł Elżbieta Duda, II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, starosta krakowski Wojciech Pałka, wójt gminy Czernichów Danuta Filipowicz, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia Tomasz Ocetkiewicz, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie Robert Dziedzic, dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego dr n. med. Małgorzata Popławska, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Szlacheckiej Janusz Zalarski.

- Dziękuję Wiceministrowi Zdrowia Waldemarowi Krasce za to, że przychylił się do propozycji zmian w Wojewódzkim planie działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, które rekomendowałem w oparciu o pogłębioną analizę czasów dojazdu i optymalne wykorzystanie możliwości – przekazuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Istotna lokalizacja

Dzięki zmianom w Wojewódzkim planie działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego przeprocedowanym przez Wojewodę Małopolskiego liczba całorocznych zespołów w całym województwie wzrosła do 136.

Jest to decyzja już od dawna wyczekiwana. Nowy zespół stacjonuje przy jednostce OSP Nowa Wieś Szlachecka. W głównej mierze będzie obsługiwał okolice znajdujące pomiędzy ważnymi węzłami komunikacyjnymi autostrady A4, a bardzo ruchliwymi trasami, takimi jak droga wojewódzka nr 780 czy droga krajowa nr 44.

Do tej pory najbliższym zespołem dla mieszkańców gminy Czernichów była karetka stacjonująca w Kryspinowie. W te rejony wysyłane były również karetki ze Skawiny, ul. Babińskiego w Krakowie lub zespoły z sąsiednich powiatów: chrzanowskiego i oświęcimskiego.

W duchu współpracy

Gmina Czernichów i Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Szlacheckiej udostępniła Krakowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu lokal na parterze budynku przy ul. Szkolnej 6 w Nowej Wsi Szlacheckiej. Łączna powierzchnia, z której będzie korzystał stacjonujący tam zespół ratownictwa medycznego wynosi 160 m2.

Pomieszczenia zostały odnowione i wymalowane, wymieniono drzwi wejściowe i wewnętrzne, wykonano wentylację mechaniczną oraz konieczne instalacje elektryczne i alarmowe, położono wykładzinę. Aneks kuchenny wyposażono w meble. Przygotowano tam również niezbędne pomieszczenia magazynowe. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla zadania: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku remizy OSP na potrzeby stacji Pogotowia Ratunkowego na działce 1501 w Nowej Wsi Szlacheckiej”.

Wyposażenie miejsca stacjonowania ZRM Czernichów – meble, sprzęt – sfinansowało Krakowskie Pogotowie Ratunkowe przy wsparciu Starosty Krakowskiego.

Zadanie priorytetowe

– Uruchomienie dodatkowego ZRM-u na terenie gminy Czernichów było priorytetowe. Dodatkowy ambulans funkcjonuje od wczoraj w godzinach 7-19. Zabezpiecza okolicznych mieszkańców i wspiera w potrzebie pozostałe jednostki – podkreśla wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Decyzje o liczbie i miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego podejmuje wojewoda w Wojewódzkim planie działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, po uzyskaniu akceptacji Ministra Zdrowia. Plan ten opracowywany jest m.in. na podstawie analizy czasów dojazdu karetek do pacjentów – chodzi o to, aby ten czas był jak najkrótszy.

Obecnie w całej Małopolsce działa 136 zespołów całorocznych oraz 1 sezonowy. 39 spośród nich to ambulanse Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego rozmieszczone w 24 miejscach stacjonowania w Krakowie oraz powiatach: krakowskim, wielickim i olkuskim.

Wcześniej Bukowno

W ubiegłym roku uruchomiony został nowy, dodatkowy punkt stacjonowania ZRM w Bukownie w powiecie olkuskim.

– Wspólnie z Panem Ministrem Jackiem Osuchem zabiegaliśmy o uruchomienie nowego, dodatkowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w powiecie olkuskim i krakowskim. Dziękuję władzom samorządowym, Krakowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu oraz Wydziałowi Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie za szerokie zaangażowanie w te działania. Bo najważniejsze jest to, aby wspólnie działać w imię jasno sprecyzowanego, właściwego celu – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Troska o Mieszkańców jest dla nas najważniejsza. Nie ma lepszych i ważniejszych inwestycji niż te związane ze zdrowiem i rozwojem regionu – potwierdza Jacek Osuch, wiceminister sportu i turystyki, poseł ziemi olkuskiej.

Nowe karetki

– Ministerstwo Zdrowia wyasygnowało środki w wysokości 32,4 mln na dofinansowanie zakupu nowych ambulansów w całej Polsce. Z tej puli 3 mln zł trafiło do Małopolski, co pozwoliło na dofinansowanie zakupu 5 karetek z wyposażeniem. Dwie z nich wzmocnią Zespoły Ratownictwa Medycznego funkcjonujące przy Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym, pozostałe pozwolą wymienić tabor szpitali w Gorlicach, Oświęcimiu i Nowym Targu – przypomina wojewoda Kmita.

System Państwowego Ratownictwa Medycznego jest też wspierany m.in. z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

– Łącznie niemal 1,6 mln km pokonały w ubiegłym roku ambulanse Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Stan techniczny ambulansów nie może budzić wątpliwości. Dlatego powinny być one systematycznie wymieniane. I dlatego właśnie KPR otrzymał w połowie września z rezerwy Premiera 968 tys. zł na zakup dwóch ambulansów z podstawowym wyposażeniem i defibrylatorami – przypomina wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Dofinansowanie ZRM-ów oraz ambulansów wykorzystywanych do transportu sanitarnego/medycznego było realizowane także w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Kompleksowe podejście

Z konkursu Funduszu Medycznego na modernizację, przebudowę lub doposażenie małopolskich Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, w tym pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR-ami, trafi z kolei ponad 153 mln zł (https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=15382).

W lipcu otwieraliśmy nową siedzibę dla ZRM w Wieliczce. Przy ul. Powstania Styczniowego powstał nowy, duży kompleks, na obszarze którego swoje miejsce znalazły także inne służby.

Do 2 października trwa konkurs Ministerstwa Zdrowia - nabór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego dotyczącego wsparcia infrastruktury ratownictwa medycznego w zakresie zakupu ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) wraz z dodatkowym wyposażeniem ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego.

- W kontekście bezpieczeństwa myślimy kompleksowo. Zapewnienie odpowiedniej opieki wszystkim mieszkańcom Małopolski wiąże się ze złożonymi działaniami. To decyzje i działania podejmowane przez różne instytucje. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w umacnianie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dzięki współpracy, którą podejmujemy, Małopolanie czują się bezpiecznie – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

20231002_czernichow 20231002_czernichow 20231002_czernichow 20231002_czernichow 20231002_czernichow 20231002_czernichow 20231002_czernichow 20231002_czernichow 20231002_czernichow 20231002_czernichow